Om Vandbæreren bruges bl.a følgende ord:
Excentrisk; Tænker ud af boksen; Individualistisk; Fokuseret på sociale spilleregler; “Kold”; Objektiv; Distanceret; Selvstændig; Frihedssøgende; Tager ikke imod ordrer; Svær at sætte i bås; Humanitær; Fællesskabsorienteret; Idérig; Abstrakt tænkende; Enspænder; Det sorte får; Stivsindet; Oprørsk; Rebelsk


Men hvorfor bruger man egentlig de ord? Hvad er essensen bag dem?

Vandbæreren er det stjernetegn, der har den største bevidsthed om (og holdning til) samfundsstrukturer, hierakier og sociale spilleregler. Den forstår hvordan samspillet imellem mennesker fungerer. Og derfor er det vigtigt for den, at den selv får lov til at definere sin egen sociale ‘rolle’.

Nogle kalder Vandbæreren stivsindet. Andre kalder den rebelsk. Mange er enige om, at den nægter at følge reglerne.

Der er sandhed i de ord – men det er dog ikke hele sandheden.

For Vandbæreren kan sagtens følge regler. Den skal bare kunne acceptere de regler, den skal følge!

Vandbæreren vil hellere være udenfor, hvis dét at indordne sig indebærer, at den skal følge regler, den ikke selv aktivt har samtykket til at følge.

Man plejer at sige, at Vandbæreren er “excentrisk”. Ordet betyder “fra centrum” – altså noget der afviger fra centrum eller midtpunktet. Så dét at Vandbæreren er “excentrisk” betyder, at den står udenfor centrum.

Helt modsat forholder det sig med det stjernetegn, der står modsat Vandbæreren: Løven! Hvis Vandbæreren er excentrisk, kunne man sige, at Løven er “koncentrisk” – som betyder “med centrum”. Løven vil altså gerne stå sammen ‘med midtpunktet’ – eller rettere VÆRE midtpunktet!

Både Løven og Vandbærerens symbolik handler om individualitet. Men på to vidt forskellige måder.

Løven eeeeelsker at være i centrum. Den er motiveret af anerkendelse. Den vil gerne ses for hvad der er særligt ved den. Den ønsker at folk skal samle sig omkring den, som var den et stort, brændende bål.

Vandbæreren er derimod motiveret af frihed – og af at se tingene i et langt større perspektiv, end Løven typisk ser tingene fra. Hvis Løven er som et stort bål, der brænder på Jordens overflade, er Vandbæreren som en satellit der er i kredsløb omkring Jorden. Den iagttager hele planeten på én gang, og har det store overblik.

MEN – Vandbæreren er ofte ikke del af livet på jorden, på samme måde som Løven er.

“Vi er jo alle lige” – kan Vandbæreren sige, fordi den ser på jorden udefra. Med dét perspektiv, kan man da heller ikke andet. Løven føler, at den står midt i centrum af den planet, som Vandbæreren observerer. Og netop fordi Vandbæreren har dette store overblik over hvordan tingene hænger sammen, kan den have svært ved at træde ind på scenen og stå i centrum. For “hvorfor skulle jeg tage mere opmærksomhed end de andre? Når vi nu alligevel alle er lige meget værd?”

Løvens og Vandbærerens to forrige tegn er Stenbukken og Krebsen. Og det er interessant at se på de to tegn, for bedre at kunne forstå Løven og Vandbæreren.

Krebsen byggede en rede, skabte et fundament og et tilhørsforhold, og gav tryghed. Men trygheden kunne måske blive for kvælende og undertrykke individualiteten. Derfor måtte Løven bryde ud af trygheden, og udtrykke hvem den i virkeligheden er – på egen hånd.

Stenbukken byggede et samfund, en struktur og en rækker regler. Men reglerne kunne måske blive for rigide og firkantede, og igen undertrykke individualiteten. På samme måde som Løven måtte bryde ud af trygheden, for at blive sig selv, må Vandbæreren bryde fri af samfundsstrukturerne, og finde sin plads i verden.

At finde sin plads i verden, er det samme som at finde sin niche. Men hvis man, som Vandbæreren, har et enormt overblik og en forståelse af, hvor mange unikke individer verden består af, kan det være svært at finde en plads – for “hvordan kan jeg gøre noget, som en anden ikke allerede har gjort”?

Vandbærerens tema er at stå og se op på himlen en stjerneklar nat. Det kan være overvældende over at se hvor mange stjerner der er! Det kan medføre, at man føler sig mindre speciel – og ubetydelig!

Vandbærerens proces handler om at blive “nogen” i en verden fyldt med andre mennesker – på ligefod med de mennesker. At blive én af de mange stjerner på himlen – og forstå, at man er unik og speciel – men samtidig en del af et større hele, der hænger sammen. At forstå hvordan gruppen faktisk på sin vis fremhæver det enkelte individ, fordi alle dele af helheden har en betydning.

Vandbærerens udfordring kan så være, at den til tider bliver så excentrisk, at den distancerer sig meget fra helheden i en sådan grad, at den ikke kan være en del af den helhed.

Man siger, at Vandbæreren er opfindsom og nytænkende. At den er ‘innovativ’. Dette er udtryk for, at Vandbæreren søger at finde ud af, hvad dens eget unikke bidrag til verden er.

Og det er da også vigtigt at være nytænkende, og turde bryde nogle rammer/regler, for at kunne vise hvem man er.

Den franske astrolog Dane Rudhyar er bl.a kendt for at have sagt: “Når du ikke følger din sande natur, er der et hul i universet, som det var meningen du skulle udfylde” (Løst oversat fra engelsk). Dette kunne ligeså godt være Vandbærerens mantra!

Vandbærerens læring er at lære at komme ned og besøge Jorden ind imellem – fremfor at svæve rundt om den som en satellit. At være ’til stede’ – at være nærværende. Fremfor at være distanceret – og rent faktisk betræde jorden i de sko, som den har insisteret på at få skræddersyet til sig selv. Lære at begive sig rundt i de strukturer og rammer, som den søger at bryde fri fra. Lære forskellen på, at bryde med kendte rammer og strukturer, for at blive fri fra dem – og så kun at bryde med dem i det omfang, at den har noget bedre at bidrage med.

For der var en jo en pointe med, at Stenbukken skulle opbygge samfundet. Samfundet er vigtigt – det skaber sammenhængskraft imellem mennesker. Men alle samfund og strukturer må løbende fornyes. Og derfor kommer Vandbærerens tegn lige efter Stenbukkens tegn.

Når Vandbæreren tør at være tilstede på Jorden, og træde mere frem som sig selv, vil den kunne inspirere andre til at forstå, at vi alle er lige – og at vi derfor ligeså godt kan være os selv – for den vi er, er aldrig hverken ‘over’ eller ‘under’ andre alligevel

Du kan læse om Vandbærerens ‘spirituelle lag’ her.
Ellers kan du læse om det næste tegn, Fisken, her.