Om Fisken bruges bl.a følgende ord:

Intuitiv; Sensitiv; Medfølende; Fantasifuld; Meditativ; Grænseløs; Kaotisk; Følsom; Modtagelig (for indtryk); Drømmende; Tilpasningsdygtig; Hjælpsom; Visdomsfyldt; Visionær; Martyr-rolle; Urealistisk; Uklar; Rodet; Virkelighedsfjern; Naiv; Ukritisk; Lader sig opsluge; ‘Forsvinder’ ind i tilstande; Healende; Kreativ


Men hvorfor bruger man egentlig de ord? Hvad er essensen bag dem?

Forestil dig et glas vand, der står på et bord. Glasset bliver væltet ved et uheld, og vandet løber ud på bordet. Bordet er gammelt, og har en masse bittesmå revner i sig, som er usynlige for øjet. Men vandet behøver ikke at kunne se revnerne for at kunne ‘finde’ dem. Det er vandets natur, at det siver ned, hvor der er selv den mindste åbning.

Dette billede passer på mange måder rigtigt godt på Fiskens natur.

Fisken har tendens til at være grænseløs – på godt og ondt. Den har en enorm sensitivitet, og kan derfor mærke verden omkring sig bedre end de fleste. Den kan mærke hvordan andre har det – sommetider bedre end de selv kan. Fiskens stærke intuition kan ‘sive ind’ bag andres parader – uden at de eller Fisken selv opdager det.

Fisken intuition er som glasset med vand, der bliver spildt på bordet. Det var ikke med vilje, at vandet blev spildt. Og ingen var bevidste om, at der var revner i bordet, vandet kunne sive ned i.

På samme måde er det med Fiskens intuiton: Den bruger ikke sin intuition ‘med vilje’. Det sker bare – som var det et ‘uheld’. Og Fisken er som udgangspunkt ikke klar over, at der er nogen steder, dens intuition kan bruges til noget. Den er ikke klar over, at der er forsvarsmekanismer hos et andet menneske, som dens intuition kan ‘sive ind’ bag.

Når Fisken intuitivt mærker, at et andet menneske er i sorg, er vred, eller har en anden skjult følelse, er det sådan set ikke noget Fisken har planlagt skulle ske. Det sker bare. Ligesom når man tilfældigvis kommer til at vælte et glas vand.

Fisken behøver ofte ikke at tænke, for at kunne forstå. Den behøver bare at ‘være’ – og at mærke. Den kan intuitivt ofte forstå hvad en problemstilling handler om. Den aner ikke hvordan eller hvorfra den får sine indsigter – de dukker bare op!

Fiskens intuitive evner kan bruges i mange forskellige typer situationer: Både i kreative sammenhænge, og situationer der kræver empati, som fx pædagogik, sygepleje eller terapi. Men de kan også bruges til et strategi-møde i en stor virksomhed med en skrantende økonomi, hvor målet er at vende skuden, og få virksomheden på ret køl. Eller til et afgørende straffekast i slutningen en håndbold-kamp, hvor målmanden må ‘fornemme’ hvilken retning bolden vil bliver kastet, så hans hold kan vinde kampen.

Fisken har en evne til at finde løsninger, hvor andre er ved at give op. I situationer, hvor det ser ud som om, at alt håb er ude, kan Fisken ofte se lyset for enden af tunnelen. Hvorvidt den så vælger at stole på, at den kan se dette lys, er en anden sag.

Bemærk, at jeg kalder stjernetegnet “Fisken”, og ikke “Fiskene” i flertal, som mange astrologer gør. Og dét er der en grund til. I min optik har Fiskens tegn en udfordring med huske, at den også er ‘sig selv’ – selvom den kan have en følelse af, at den kan identificere sig med alle andre ‘fisk i havet’.

Når man kan mærke verden omkring sig i den grad, som Fiskens tegn kan, følger der ofte et problem omkring ‘grænser’ med. Det kan til tider være svært for Fisken at huske, at den også er et individ, afgrænset fra andre. Den kan ofte opleve, at den ER alle andre – fordi den kan føle sig så forbundet med folk omkring sig.

Fisken kan derfor føle et ansvar for, at skulle frelse hele verden, fordi den kan mærke hvad folks problemer er – og måske endda også, hvad løsningen på deres problemer kunne være, hvis de turde åbne op og se på dét. Men sommetider er der ting, vi bare ikke er klar til at se på eller snakke om – fordi det simpelthen er for smertefuldt.

Her må Fisken lære, at den ikke behøver at sive ned i alle de ‘revner’ den så let som ingenting kan finde hos andre mennesker. Den kan ikke redde hele verden. Den må lære at tøjle sine intuitive evner – og respektere, at andre mennesker har deres egen proces. Den må også lære at forstå, at man ikke for alvor kan hjælpe nogen, der ikke ønsker hjælp.

Men Fisken vil SÅ gerne hjælpe andre. Den vil SÅ gerne have, at verden skal være et bedre sted. Den vil gerne, at vi alle smider vores masker, viser hvem vi er, og hvad vores smerte består af. Den vil gerne, at vi alle kunne smelte sammen, og blive ét med hinanden.

Men dét er de færreste klar på – og i forsøget på at hjælpe andre, kan Fisken derfor komme til forgæves at give al sin energi væk, uden at få noget igen – og dermed ‘miste sig selv’.

Fisken er idealist. Den har mange idealer. Og når man har mange idealer, bliver man relativt ofte skuffet. Et ideal er en forestilling om, hvordan verden kunne være et bedre sted. Og verden kan som regel ikke leve op til et ideal. Verdens uperfekthed kan derfor lede til en følelse af des-illusionering hos den idealistisk Fisk. De store håb og høje forventnininger bliver ikke mødt.

Og hvad sker der, hvis man bliver skuffet for ofte? Typisk én eller flere af følgende 3 ting:

1. Man mister håbet, og accepterer en grå, depressiv og meningsløs tilværelse.

2. Man flygter fra den virkelige verden, og søger mening i andre verdener: Fx. Rusmidler, computerspil, junkfood, ‘likes’ på Instagram, osv.

3. Man forfalder til blind dogmatisme, og tager en religion eller ideologi så meget til sig, at den ender med at blive hele ens liv, på en måde der er ukonstruktiv – uanset hvor god eller konstruktiv den religion eller ideologi så end måtte være. Man afviser alt, der ikke lever op til de højeste idealer, religionen eller ideologien repræsenterer for en selv. Man udvikler måske et ‘Messias-kompleks’, og begynder at missionere, fordi “nu skal jeg ud og redde verden”. Men med dette udgangspunkt kan man ende med at sprede mere mørke end lys. For “ingen er så formørkede, som de, der har set lyset“.

Fiskens udfordring er, at den bliver ‘fanget’ i alt det smukke ved sine idealer. Og længslen efter det smukke, kan lede til problemer med at skelne mellem fantasi og virkelighed. Men fantasien er stadig vigtig. For fantasier kan udvikle sig til visioner, der kan blive til ambitioner, der kan blive til handlinger, der ender med at skabe fremtiden.

Fiskens tegn er det sidste af de 12 tegn. Da jeg for snart et år siden startede med at skrive denne serie om stjernetegnene, skrev jeg først om Vædderen, som stillede spørgsmålet: “Hvem er jeg”?

Vædderen fik adskillige svar på rejsen gennem de øvrige 11 tegn.

Det seneste svar fik den fra Vandbæreren:

“Jeg er et unikt individ, blandt mange unikke individer, der udfylder en plads i universet, der er skræddersyet til mig”.

Svaret i Fiskens tegn kunne lyde noget i retningen af:

“Jeg er én vanddråbe i et gigantisk ocean bestående af en myriade vand-dråber, der alle hænger sammen i en helhed – og hvis alle vi vand-dråber ser og forstår denne helhed, kan vi sammen starte en ny impuls, der kan skabe en bedre verden”.

Når Fisken har lært at arbejde med sine egne grænser, kan den for alvor give sin gave til verden: At få folk omkring sig til at ‘hænge sammen’ i en helhed – så de, som en helhed, kan gå i en helt ny retning – til gavn for alle, der er del af denne helhed.

Fisken hjælper os med at forstå, at vi er en del af ‘noget større’. Om man så vælger at kalde det for ‘Gud’, ‘Universet’, ‘Kilden’, ‘Forsynet’, eller andet, er ikke så vigtigt.

Efter Fiskens tegn kommer Vædderens tegn. Og Vædderen sætter gang i noget nyt. Man kan sige, at Vædderens impuls er født ud af Fiskens store hav af fantasier og muligheder. Når Vædderen starter en ny cyklus, er det som at der bliver sat handling på en vision: “Ej, NU skal vi altså i gang! Vi kan jo ikke bare sidde og dagdrømme hele dagen!”

Digteren og sangskriveren Leonard Cohen skrev bl.a følgende i hans sang “Anthem”:

“There’s a crack in everything. That’s how the light gets in”.

Oversat til dansk betyder det: “Der er en revne i alting. Det er sådan lyset kommer ind”.

Jeg synes, at Cohen ret godt beskriver Fiskens essens med dette citat. Det er derfor ikke overraskende for mig, at Leonard Cohen blev født lige før en fuldmåne i Fiskens tegn.

Fisken er som vandet, der finder de revner, der er i alting. Når revnerne er fundet, er dens vand som det håb vi skal bruge til at turde at tro på, at tingene kan være bedre. Fisken er altså som håbet der siver ind bag vores parader, i de perioder, hvor vi føler den største afmagt og meningsløshed.

Når vi først har fundet dette håb, er vi klar til at handle. Vi er klar til at gøre noget for, at skabe det liv vi ønsker. Dér kommer Vædderens tegn ind.

Og således starter vandringen igennem de 12 tegn forfra.

Du kan læse om Fisken ‘spirituelle lag’ her.