Tvillingen siges bl.a at være:

Videbegærlig; Lærenem; Hurtig i tanke og handling; Kommunikerende; Alsidig; Rastløs; Elsker at lære; Søger information; Ved “lidt om det hele”; Kvik; Nysgerrig; Livlig; Forstandsbetonet; Adspredt; Lader sig let aflede; God til at tilpasse sig.

Stikord som disse er meget almindelige, når man skal beskrive hvert af de 12 tegn. Men de kan også hurtigt gå hen og blive meget overfladiske, hvis man ikke tager sig tid til at forstå, hvad der ligger bag dem. Så hvad ligger der bag disse ord?

Modsat tegnet før Tvillingen (Tyren), søger Tvillingen hele tiden at ‘række ud’ til verden, og søge ny information. Tyrens tegn holdte sig kun til dét, der var forudsigeligt. Tvillingen søger derimod konstant at bygge bro mellem sig selv og nye verdener, med deres nye perspektiver. Men den bygger også bro mellem forskellige verdener. Tvillingens arbejde et at skabe ‘integration’ – at flette forskellige verdener og perspektiver sammen. Den bygger broer mellem forskellige dele, der er adskilte fra hinanden.

Dette gør den gennem tanker og ord. Den behøver ikke at have fysisk kontakt til verden omkring sig, på samme måde som Tyren havde et behov for. Tvillingen kan blot give tingene et navn, og komme i kontakt med dem, ved at sige det navn.

Man kan sige, at Tvillingen distancerer sig fra sine sanser, ved istedet at fokusere på tanker og ord. Det er den nødt til, for at kunne administrere alle verdens sanse-indtryk. Hvor Tyren havde et meget snævert fokus, og koncentrerede sig om at få den maksimale ‘næring’ ud af de få ting, den havde udvalgt til at sikre sin overlevelse, er Tvillingen helt modsat: Den har fjernet skyklapperne, og ser nu alle nuancerne i verden. Og dét er overvældende!

Som jeg også skrev i forrige indlæg, beskyldes Tvillingen ofte for at være overfladisk. Den har det med at sprede sin energi i (alt for) mange retninger. Den er som Journalisten der samler informationer, og løber med en “halv vind”. Eller som Taxi-chaufføren der kører rundt i hele byen, og small-talker med alle kunderne, mens den bringer dem fra A til B.

Tvillingen cirkulerer energien omkring sig. Den skaber variation og afveksling. Men den har også en tendens til konstant at DESTABILIERE sig selv. Tvillingen er utroligt nysgerrig. Der er hele tiden noget, den ikke ved. Og den har et stort behov for konstant at holde sig opdateret.

Bag dette behov ligger der typisk en usikkerhed, der bunder i ikke at føle et ’tilhørsforhold’ til verden. I Vædderens tegn handlede processen om at igangsætte en proces. I Tyrens tegn handlede processen om at finde ressurser der kunne sikre dens overlevelse. Både Tyren og Vædderen havde skyklapper på – de havde endnu ikke åbnet helt op for at forstå verden omkring sig. Dette sker først i Tvillingens tegn, som indsamler informationer om verden, for at forstå den bedre.

Men Tvillingen har ikke lært at differentiere mellem alle disse informationer. Den har ikke udviklet et tilhørsforhold og personlige præferencer for hvilke informationer den bedst kan ‘identificere’ sig med. Den har, med andre ord, ikke udviklet en identitet, eller en ‘mavefornemmelse’ for hvad der føles rigtigt og godt. Dette sker først i det næste tegn: Krebsen tegn. Først da vil Tvillingen finde et fundament, som ikke blot handler om overlevelse (som i Tyrens tegn), men derimod om tilknytning og nærvær.

Tvillingens grundliggende usikkerhed bunder i en mangel på indre kontakt og følelse med sin omverden. Og for at kompensere for denne usikkerhed, søger den typisk at indsamle endnu flere informationer, læse endnu flere bøger, deltage i endnu flere kurser, melde sig til endnu flere uddannelser, osv.

Tvillingens fokus er mentalt og objektivt. Den differentierer ikke imellem informationer. Den forsøger at forstå verdens helhed ud fra alle de informationer, den kan indsamle om dem – og ved at forbinde alle disse informationer til én stor helhed.

Det er på denne måde, at Tvillingen konstant kommer til at destabilisere sig selv. For der er jo hele tiden noget nyt at lære. Der dukker konstant nye informationer op. Og hver gang dét sker, føler Tvillingen, at den er nødt til at have tjek på de nye informationer, for at kunne forstå helheden.

Tvillingen kan blive næsten besat af at skabe forbindelse mellem alle disse informationer. Og på denne måde kan den let komme til at sprede sin energi udover ALT for mange emner eller gøremål.

Denne besættelse giver imidlertid ikke plads til særligt meget dybde og reflektion. Tvillingen er nødt til konstant at omstille sig til nye informationer. Og netop derfor kan den hurtigt blive overfladisk – fordi den konstant skal træffe danne hurtige konklusioner, for at kunne komme hurtigt igennem, og skabe overblik over, alle de nye informationer.

Tvillingen kan til tider være svær at ‘mærke’. Det kan være svært at finde ud af, hvor man ‘har den’. Der er en distance. Man kan have en følelse af at den, på et dybere plan, er ‘fraværende’. Den kan derfor beskyldes for ikke at være helt autentisk eller oprigtig.

Dette hænger sammen med, at Tvillingen, måske mere end noget andet tegn, er på overarbejde på det mentale plan. Den tænker, tænker, tænker, tænker, TÆNKER hele tiden! – i et forsøg på at holde styr på at omsætte verdens sanse-indtryk til informationer, der kan skabe en helhedsforståelse af verden. På dét punkt kan man sige, at Tyrens tegn havde det langt lettere. Den forholdte sig kun til sine sanse-indtryk ud fra, om de var behagelige eller ubehagelige. Til sammenligning forholder Tvillingens tegn forholder sig til et ocean af viden, informationer og nuancer.

Man kan sige, at Tvillingens opgave er at håndtere livets dualitet på en måde, som de øvrige stjernetegn ikke forstår. Den er bevidst om dobbeltheden i alting. Den kan nærmest have et ‘Yin-Yang’ perspektiv på tilværelsen: Alt lys indeholder mørke – men alt mørke indeholder også lys.

Når Tvillingen er bedst, kan den se de nuancer, som de fleste andre overser. Men på en helt objektiv måde. Det er her hvor Tvillingens distance til verden kommer den (og andre) til gode. Distancen gør Tvillingen i stand til at løfte et hvilket som helst synspunkt og en hvilke som helst sandhed, op i et større perspektiv, og forstå hvordan denne passer ind i en større sammenhæng.

Tvillingen kan beskyldes for at være ubeslutsom. Det er dog heller ikke Tvillingens primære opgave at træffe beslutninger – men måske snarere at skabe et objektivt grundlag for, at andre kan træffe de rette beslutninger.

Én af Tvillingens faldgruber kan være, at den kan komme til se meget kynisk på tilværelsen: “Der er jo alligevel ikke noget der er objektivt ‘sandt’, så man kan jo bare skabe sin egen sandhed”. Denne fristelse er Tvillingen nødt til at modstå. Fristelsen bunder i, at Tvillingen til tider kan blive des-illusioneret over livets overvældende kompleksitet.

Dette kan det næste tegn i rækken, Krebsen tegn, hjælpe Tvillingen med. Krebsen slipper distancen og det mentale fokus, og giver istedet plads til nærhed, nærvær og følelsesmæssig forbindelse til omgivelserne.

Når Tvillingen er bedst, fungerer den som en bro-bygger: Den bringer de rette informationer videre, til rette vedkommende. Den skaber forbindelser i verden. Tvillingens essens er meget godt beskrevet i Nokias gamle slogan: “Nokia – Connecting people”.

Du kan læse om Tvillingens ‘spirituelle lag’ her.
Ellers kan du læse om det næste tegn, Krebsen, her.