Om Krabbens tegn bruges bl.a følgende ord:

Omsorgsfuld; Beskytter-instinkt; God hukommelse; Fokus på hjemmet, familien og slægten; Fortids-orienteret (fx ift. Traditioner og familie); Nostalgisk; Sentimental; Nærtagende; Alles “moder”; Rummer og favner; God indlevelses- og forestillings-evne; Emotionel; Sensitiv; Følsom

Men hvorfor bruger man egentlig de ord? Hvad er essensen bag dem?

Krabben er et dyr, der er meget hårdt udenpå, men blødt indeni. De der har oplevet at blive nappet af en krabbes kløer, mens de var ude og bade en sommerdag, kan fortælle at det faktisk godt kan gøre ret nas! Så selvom den har en blød kerne, kan man altså hurtigt få Krabbens hårde skal at mærke, hvis den føler sig truet.

Mange folk griner, når jeg siger, at Krabben er “mafia-tegnet”. Men prøv engang at tænke over det: Hvis man er indenfor i varmen hos en mafia-familie, vil familiens medlemmer vise en uendelig loyalitet og beskyttelse. Er man IKKE indenfor i varmen, men derimod ude i kulden, bliver man “nappet” af mafia-familiens skarpe kløer, hvis den føler sig truet.

Denne sammenligning kan måske virke fjollet. Men den beskriver faktisk ret godt den dobbelthed Krabbens tegn repræsenterer. Krabbens opgave er at skabe og værne om et ‘rum’, hvor de der er ‘inde i varmen’ kan føle sig trygge og beskyttede.

Det være sig i familien, på arbejdspladser, eller andre steder hvor mennesker (og dyr) trives ved at føle en form for tilhørsforhold.

For at styrke denne følelse af tilhørsforhold, kan Krabben have tendens til at tillægge minder en stor værdi. Minder om hvor noget kommer fra. Fx hvordan en gruppe af mennesker opstod. Hvad gruppen af mennesker har været igennem sammen: “Kan du huske dengang hvor…”. Denne form for nostalgi kan være med til at styrke en gruppes interne sammenhængskraft. Fælles minder er med til at opbygge en fælles identitet. Og dét skaber tryghed!

Det er derfor Krabben ofte forbindes med hukommelse. Den husker godt – fordi det kan være trygt at blive mindet om sit ophav. Det er velkendt og ‘familiært’. Og det vigtigt, for at kunne opbygge identitet og selvforståelse – både for individer – men især for grupper af mennesker, som man kunne kalde “samfund”.

Derfor kan man også koble ord som “kultur”, “religion” og “ideologi” sammen med Krabbens tegn. Kultur betyder “det dyrkede” på latin. Religion kommer af ‘religare’, der betyder at “binde sammen” eller “forpligte”. Og en ideologi er en samfundsopfattelse. Altså hvordan samfundet bør skrues sammen. Hvilke forpligtelser man har overfor andre. Hvilke dyder man bør have og “dyrke”. Alle de normer og uskrevne regler, et samfund har, som borgerne i det ikke længere tænker over.

I Vædderens tegn startede rækken de 12 tegn med spørgsmålet: “Hvem er jeg”? Vædderen søgte altså efter sin egen identitet. Derefter legemliggjorde og forankrede Tyren Vædderens energi. I Tyrens tegn handlede alting om overlevelse, og at holde fokus på at ‘klare sig’. Tvillingen fjernede Tyrens skyklapper, og viste den hvor stor og mange-facetteret verden i virkeligheden er. Men tvillingen spredte sin energi i alle retninger, fordi den var interesset i alting. Den kunne ikke differentiere mellem alle de informationer, den fik fra verden, og blev derfor overvældet. Den havde endnu ikke fundet et ståsted.

Det er først i Krabbens tegn der findes et egentligt ståsted. Og det er dét et samfunds kultur, religion, ideologier, normer, dyder, og uskrevne regler er – et ‘ståsted’. Noget der giver en følelse af tilknytning og tilhørsforhold. Noget man kan læne sig op af i de perioder, hvor ens eget liv vakler.

Et samfund binder en stor gruppe af mennesker sammen. Det giver dem et samlingspukt. Noget de kan vende sig imod. Et samfund opmuntrer imidlertid ikke dets medlemmer til at udtrykke deres individualitet – ikke som udgangspunkt.

Samfundet skaber grobund for et menneskes spirende identitet. Denne identitet bygges dog op omkring den gruppe man er født ind i. Familien, skoleklassen, arbejdspladsen, kirken, foreningen, byen, kommunen, landsdelen, nationen, osv.

Men menneskets ‘sande identitet’ – som Vædderen søgte – dén er det individuelle menneske nødt til at finde på egen hånd. Mere om det når vi når til Løvens tegn 😉

Du kan læse om Krebsens ‘spirituelle lag’ her.
Ellers kan du læse om det næste tegn, Løven, her.