Om Løven bruges bl.a følgende ord:

Selv-centreret; Selvoptaget; Centrum-søgende; Varm; Hjertelig; Charmerende; Inspirerende; Dramatisk; Selvbevidst; Autentisk; Opmærksomhedskrævende; Midtpunktet i en forsamling; Passioneret; Stolt; Forfængelig; Dominerende; Selvstændig; Selvsikker

Men hvorfor bruger man egentlig de ord? Hvad er essensen bag dem?

De 12 tegn starter i Vædderens tegn, som stiller spørgsmålet: “Hvem er jeg”?

I Tyrens tegn fandt Vædderen ud af, at den er begrænset, og må vedligeholde sin energi, for at kunne overleve i en verden, som den endnu ikke var blevet fuldt bevidst om. Den måtte lære at opleve verden igennem sine 5 sanser – men havde stadig skyklapper på.

I Tvillingen blev Vædderen åbnet op for en kæmpe verden af muligheder, da den for første gang fjernede sine skyklapper, og begyndte at lære og forstå sine omgivelser.

I Krebsen fandt Vædderen sine præferencer og sit tilhørsforhold i denne verden af muligheder – den fandt noget i den ydre verden, den kunne identificere sig med. Den fandt et ståsted, og fik dermed for første gang et konkret svar på spørgsmålet: “Hvem er jeg”? – “Jeg er en del af et en familie, et miljø, et samfund, osv.”

Og nu er vi så nået til Løvens tegn. I Løven finder Vædderen så ud af, at den ikke bare er noget i kraft af sine omgivelser. Den er faktisk noget I SIG SELV. Den har en indre kerne, som er uafhængig af omgivelserne! Og den bliver bevidst om, at den må blive sit eget ståsted, fremfor kun at have et ståsted i sine omgivelser.

Løvens tegn kan fremstå selvsikkert. Men i virkeligheden har det arvet en usikkerhed og følelse af at mangle en selvstændig identitet fra Krabbens tegn.

Løven er på mange måder som Hobbitten Bilbo (og senere hans nevø Frodo), der forlader Hobbitternes hjem, kaldet “Herredet”, for at gå på eventyr. Både i “Hobitten” og “Ringenes Herre” forlader en Hobit sit trygge og velkendte hjem, for at drage ud i en ukendt og ‘farlig’ verden.

Og når man begiver sig væk fra de velkendte omgivelser, bliver man udfordret på sin identitet. Man bliver nødt til at blive centrum i sit eget univers. For nu har man ikke længere sin omgivelser at læne sig op af. Man må blive sit eget ståsted.

Og ligesom i alle gode eventyr, dukker der før eller siden udfordringer og konflikter op. Der opstår DRAMA!

De, der har arbejdet med at finde sig selv og lære sig selv at kende (fx igennem terapi), ved, at der før eller siden opstår “drama” i én eller anden grad i forbindelse med dén proces. Den man troede man var, var måske ikke helt den man troede man var. Og man kan opdage, at der bag det aktuelle ‘jeg’ står et mere autentisk “JEG”, som man helt eller delvist har forsømt igennem sit liv.

Og hvis man vælger at være tro mod sig selv, og dette forsømte “JEG”, må man nødvendigvis sætte dette JEG i centrum. Man er nødt til at “afprøve” denne nye identitet. En identitet, som måske i virkeligheden ikke er så ny, men derimod er ens oprindelige identitet, fra før man lærte at lægge bånd på sig selv, og censurere de dele, der ikke passede ind i det miljø man blev født og opvoksede i.

Det er denne proces der ligger bag Løvens tendenser til at være dramatisk, selviscenesættende, centrum-søgende og måske endda dominerende. Løvens drama handler om at tage sig selv og sin sande identitet alvorligt!

Krabben havde ingen identitet i sig selv – kun som en forlængelse af sine omgivelser. Løven VED at den er noget i sig selv! Og nu hvor den har fundet ind til den forsømte del af den selv, har den det ikke længere fint med gå i ét med sine omgivelser, på samme måde som Krabben havde.

Man kan sige, at Løven frygter at ryge tilbage til Krabbens udgangspunkt. Den frygter at blive opslugt af sine omgivelser, og at gå i ét med tapettet. Den frygter at komme til igen at identificere sig med sine omgivelser, fremfor at adskille sig fra dem som et individ.

Derfor må Løven arbejde med at finde ind til, og holde fast i, sin egen personlige kraft!

Af samme grund kan Løven til tider fremstå selvoptaget og opmærksomhedskrævende. Nogle ville måske kalde Løven en “diva”. Andre ville måske gå så langt, at de ville kalde Løven ‘narcissistisk’. Men de mennesker der har det største problem med Løvens tegn, er faktisk til tider dem, der mangler at finde ind til deres egen indre kerne – men ikke kan finde den. Så der kan altså være tale om én eller anden grad af misundelse, når folk kalder Løven narcissistisk.

Men Løven KAN da også godt fremstå, og endda være, narcissistisk – men dét kan alle de 12 tegn, på hver sin måde. Så lad os ikke være for slemme ved Løven!

Løvens selviscenesættelse udspringer af et behov for at adskille sig fra andre – et behov for at være noget særligt. For at blive dette, kan Løven i perioder søger anerkendelse, respekt, bifald og at blive beundret og æret af andre.

I sidste ende handler Løvens rejse om at finde ind til dens indre bankende hjerte. Og på vejen derind må den stifte bekendtskab med, og give plads til, dens “indre legebarn”. Mere om det om lidt.

Man siger, at Løven kan være charmerende. Og charme kan virke enormt afvæbnende på folk. Derfor kan charme selvfølgelig bruges til at manipulere andre. Fordi man, ved at ‘charme sig ind’, kan få andre til at sænke deres parader, og tro, at de kan stole på en. Derfor kan mange mennesker (af god grund!) være på vagt overfor charmerende mennesker. Særligt hvis de tidligere har haft en relation til ét eller flere mennesker, der har startet med at være meget charmerende, men senere har vist sig at være meget dominerende og selvoptaget (Løvens skyggesider!).

Men essensen bag Løvens charme er i virkeligheden, at den er i kontakt med sit indre legebarn. Når Løven ikke er FOR selvoptaget, og ikke bruger sin charme udelukkende for egen vindings skyld, kan den bruges til at nå ind til folk, og opmuntre dem.

Løvens charme kan virke ‘flirtende’ – og kunne da også bruges til at komme i bukserne på andre mennesker – men handler essentielt om at åbne op for energien, og inspirere andre til at turde at være SIG SELV.

Når vi flirter med andre, taler vi i virkeligheden direkte til det indre legebarn, der savner nogen at LEGE med!

Det er dén del af os Løven taler til. Og derfor kan Løven også være super irriterende! Den kan afvæbne os ved at tale direkte ind til denne del af os. Løven taler ind til vores mest autentiske side – men også vores mest sårbare side. Da vi var børn, og legede dagen lang (hvis vi fik lov), var vi også langt mere åbne og modtagelige for indtryk fra verden omkring os.

Af samme grund har mange mennesker helt eller delvist lukket ned for deres indre legebarn. Vi forsøger at beskytte os selv. Vi kan enten beskytte os selv, ved at gå tilbage til Krabbens tegn, og gå i ét med omgivelserne, uden nogensinde at vise hvem vi selv er – ELLER – vi kan gå videre til Jomfruens tegn, og være super kritiske overfor alle mennesker vi møder – og kritiske overfor os selv.

Men vi har brug for vores indre legebarn! For det er dén del af os selv vi har brug for, når vi skal turde at gå på eventyr. Når vi skal turde at forlade de trygge omgivelser, som Hobitterne der forlader Herredet. Når vi skal drage ud på vores egen personlige ‘helte-rejse’.

At gå ud i verden som et voksent menneske, der stadig har kontakt til sit indre legebarn, og dermed også sin sårbarhed, kræver MOD – det kræver et HELTEMOD.

Og det er dét Løven kan, når den er bedst: Den kan inspirere heltemod i andre mennesker!

Løvens charmerende væsen er da som et stort, brændende bål, andre mennesker kan varme sig omkring. Den TØR være sig selv. Og den inspirerer, gennem sit eget eksempel, andre til også at turde at være sig sig selv og spille hovedrollen i deres eget liv.

Du kan læse om Løvens ‘spirituelle lag’ her.
Ellers kan du læse om det næste tegn, Jomfruen, her.