Der er noget der har undret mig.

Alice Bailey skrev i 1936 sin bog “Esoterisk Astrologi”, som handler om astrologiens mere spirituelle dimension, som (ifølge bogen) vil blive den dominerende form for astrologi i fremtiden.

I bogen forbandt hun flere steder Løvens tegn med ‘sensitivitet’. Her er et uddrag fra bogen: “Hele Løvens tegns historie og funktion samt dets indflydelser kan sammenfattes i ordet ‘sensitivitet’ “

De fleste mennesker ville nok forbinde sensitivitet med en vis følsomhed, blidhed og måske endda sårbarhed. Og ved man lidt om astrologi, vil man nok umiddelbart ikke forbinde Løvens tegn med lige netop de kvaliteter. Løven, som er et ild-tegn, bliver af mange oplevet som meget dominerende og selvhævdende.

Så hvad mente hun egentlig med at “Løvens historie og funktion kan sammenfattes i ordet sensitivitet”?

Læser man videre, forklarer Bailey, at Løvens sensitivitet kan studeres i 4 stadier:

“1. Sensitivitet over for omverdenens betingende indvirkninger (…)

2. Sensitivitet over for personlighedens vilje, ønsker og begær (…)

3. Sensitivitet over for sjælen som den betingende faktor (…)

4. Gudsmenneskets åndelige sensitivitet (sjælen og personligheden sammensmeltet) over for omverdenen.”

OKAY! Det var en helt masse ord… men hvad betyder de?

Lad os prøve at tage de 4 stadier igen – men denne gang på et mere forståeligt sprog:

1. “Sensitivitet over for omverdenens betingende indvirkninger”

ALTSÅ sensitivitet overfor, hvordan vi kan blive påvirket af verden omkring os. Og hvordan flok-mentalitet (som Bailey kalder “masse-bevidsthed”) nærmest kan ‘opsluge’ det enkelte individ, hvis det er meget usikkert, og ikke stærkt nok til at stå imod gruppepres. Nogle kalder også dette for ‘Lemming-effekten’: “Nå, men hvis de andre går i dén retning, så må jeg nok også hellere gå den vej”.

I det første stadie handler Løvens sensitivitet altså om være sensitiv overfor flok-mentalitet! Hmmm… interessant!

2. “Sensitivitet over for personlighedens vilje, ønsker og begær (…)”.

JA OKAY – så det andet stadie af Løvens såkaldte sensitivitet handler altså om være bevidst om sit eget EGO – og måske også andres? Mange astrologi-kyndige ville netop forbinde Løvens tegn med en stærk ego-energi. Man kunne derfor påstå, at nogle løver ikke rigtigt er kommet videre fra dette stadie.

Og dét kan der måske være noget om. Men som jeg skrev i mit forrige indlæg her på bloggen: Lad os ikke være for hårde ved Løven! Løvens proces handler om at finde sig selv, og træde ud af flokken som et selvstændigt individ. Og denne proces er vigtig alle mennesker – uanset om man er født i Løvens tegn eller ej!

3. “Sensitivitet over for sjælen som den betingende faktor (…)”.

OG HER bliver det virkelig interessant! (og lidt abstrakt)… for når Løven er blevet selvbevidst, og har lært at tæmme sit ego, kommer næste skridt i dens udvikling: At stoppe med at identificere sig med sin krop, sine følelser og tanker – altså EGOET – og istedet begynde at identificere sig med SJÆLEN.

Det her hvor Løven for alvor forstår, at den ikke HAR en sjæl… men at den ER en sjæl, der HAR en krop!

4. “Gudsmenneskets åndelige sensitivitet (sjælen og personligheden sammensmeltet) over for omverdenen”.

OKAY, så blev det lige ENDNU mere abstrakt! Hvad søren mente hun med det? Hvad er et “Gudsmenneske”?

Lad os lige læse lidt videre:

“På dette udviklingstrin er det frigjorte menneske ikke betinget af sine omgivelser, men påbegynder den vanskelige opgave at tilpasse omgivelserne i relation til den guddommelige plan og hensigt og på samme tid at opøve sensitiviteten med hensyn til at modtage de højere impulser fra de

verdener, der fører til det endelige mål”.

Sagt på en anden måde: Her har Løven frigjort sig helt fra at blive formet af sine omgivelser – og forsøger istedet at forme omgivelserne. Og dét er der jo mange Løver der har fået skældud for at ville gøre! “Seeee på mig! Jeg vil være universets centrum! I skal alle sammen vende jer i retningen af mig”..

Men men men… som Bailey skriver, forsøger Løven her ikke at forme omgivelserne efter sit eget ego – men derimod at forme omgivelserne efter den “gudommelige plan”. Løven forsøger altså at hjælpe ‘universet’, ‘kilden’ eller ‘gud’ med at skabe det, som ‘universet’, ‘kilden’ eller ‘gud’ ønsker at skabe her på jorden.

Løven bliver ofte forbundet med lederskab. Men den umodne Løve ville ikke være en god leder – den ville være for selvoptaget, forfængelig og fokuseret på at få anerkendelse og bifald fra andre.

En god leder er den, der i virkeligheden ikke ønsker at være det. Eller sagt på en anden måde – en god leder er en, der ikke har sin EGEN dagsorden – men snarere leder sin flok i den retning, der er god for hele flokken. En god leder er dermed også den, der forstår hvilken retning der i sidste ende er i alles bedste interesse.

Og sandheden er, at ingen af os mennesker er i stand til at regne ud, hvad der er det bedste for andre.

Det er først når vi som mennesker er blevet selvbevidste individer (stadie 1 og 2), og begynder at åbne op for sjælen (stadie 3), at vi er i stand til at forstå verden fra et langt større perspektiv (stadie 4) – altså at forstå den ‘guddommelige plan’, som Alice Bailey beskrev det.

Løven (dyret) har fået tilnavnet “dyrenes konge”. Man forbinder Løven med noget royalt, noget majestætisk. Og den modne Løve (tegnet), der formår at lede andre, ville da også meget naturligt kunne blive set som en ‘konge’ iblandt andre. Det er nok ikke et tilfælde, at konger igennem historien har båret en krone på hovedet. Den har sandsynligvis skulle symbolisere den guddommelige visdom, som man ønskede, at Kongen ideelt set var i kontakt med.

En ideel konge skulle gerne være dét, som Alice Bailey kaldte et “Gudsmenneske” – altså 4. stadie af Løvens sensitivitet.

Det er derfor nok ikke tilfældigt, at det øverste af menneskets chakraer kaldes “krone-chakraet”, og er forbundet med kontakten til ‘Gud’, ‘Universet’, eller hvad man nu kalder det.

SÅ FOR AT OPSUMMERE: Løvens ‘sensitivitet’ handler om at være bevidst om og forstå:

1. Flokmentalitet (hvordan man bryder ud af den)

2. Egoet (og hvordan man tæmmer det)

3. Sjælen (og hvordan man åbner op for den)

4. ‘Gud’ eller ‘Universet’ (og hvordan man modtager vejledning ‘oppefra’)

Når man tænker på Løvens tegn i dét perspektiv, forstår man (forhåbentlig) dens til tider dominerende væsen lidt bedre…

…Eller hvad…? 😉