Om Jomfruen bruges bl.a følgende ord:

Perfektionistisk; Ordentlig; Analyserende; Praktisk; Kritisk; Præcis; Nøjagtig; Sans for detaljer; Systematisk; Metodisk; Konkret; Flittig; Saglig; Nøgtern; Ordenssans; Tør; Reserveret; Renhed; Hjælpsom; Tjenende; Opofrende.

Men hvorfor bruger man egentlig de ord? Hvad er essensen bag dem?

De 12 stjernetegn starter med Vædderens tegn. Vædderen stiller spørgsmålet: “Hvem er jeg”?

I det 5. tegn – Løven – får Vædderen for første gang et meget veldefineret svar: “Jeg er da MIG”!

Løvens symbolik handler bl.a om at finde sin egen individualitet, og at finde ud af, hvad der er specielt ved en selv, sammenlignet med andre.

Løvens tegn kan have tendens til at blive selvoptaget og at tro, at den er verdens centrum. Men denne selvoptagethed er en nødvendig proces i forbindelse med at udvikle en selvstændig identitet. Bare se på børn i 2-6 års alderen: “Se mig, se mig, seeeee mig”!

Børn er ofte enormt selvoptagede og små-narcissistiske i denne fase af deres opvækst. Og de får lov til at være det, fordi det er passende for hvor de er nået til i deres udvikling. Men før eller siden – typisk når de er klar til at komme i skole – må de i højere grad lære at tilpasse sig og at finde en større ydmyghed overfor andre.

Denne proces er meget godt beskrevet af overgangen fra Løvens til Jomfruens tegn.

Når et barn starter i skole, handler hverdagen ikke længere kun om at lege, ligesom barnet var vant til i børnehaven. Nu begynder der at blive stillet flere krav. Barnet må lære at disciplinere sig selv mere. Det skal lære en helt masse, og vise at det har forstået alt det, det har lært.

I Jomfruens tegn er det ikke længere nok at tro eller vide, at man er noget specielt. Nu skal man også bevise det! Og for at bevise hvad man ER, er det nødvendigt også at blive bevidst om, hvad man IKKE er!

Det er ikke længere nok at have en blind tillid til egne evner. Man må lære at se på og acceptere sine fejl og mangler. Man må lære at være YDMYG.

Derfor har Jomfruens tegn ofte at gøre med “renselse”. Jomfruens opgave er at skille skidt fra kanel, og få sorteret og ryddet ud i alt det, der ikke længere tjener et formål. Det kan både være på et ydre, fysisk plan, men også på et indre plan.

På de ydre planer kan Jomfruen være den der har styr på alle detaljerne. Stereotypen for Jomfruen er bl.a bibliotekaren der ved hvor alle bøgerne skal stå på bibliokets hylder. Eller apotekeren der ved lige præcis hvordan man skal opbevare den nye sending af øjendråber der er kommet ind på lageret.

På de indre planer kan Jomfruens renselse handle om at tænke kritisk, og være nøgtern i sin vurdering af, hvad der er fornuftigt og hvad der er ufornuftigt.

Jomfruens kritiske væsen kan lede til perfektionisme. Den kan blive nærmest ‘besat’ af at fjerne uperfektheder i sig selv. Den kan komme til at opleve fejltrin som ‘urenheder’ – som pletter på en straffeattest, der må fjernes hurtigst muligt, før nogen opdager dem.

Jomfruen kan komme til at stille utroligt store – ja, nærmest umenneskelige – krav til sig selv. Den kan gå med en konstant følelse af at være til eksamen. At alle verdens øjne hviler på den, og konstant evaluerer den. Derfor kan den opleve et særligt stort pres for at skulle være den, der har tjek på alting.

Denne overdrevne perfektionisme kan så lede til, at Jomfruen undertrykker de sider af sig selv, den ikke ønsker den ydre verdens eksaminatorer skal få øje på, og derved risikere at det hellige 12-tal bliver degraderet til et ‘middelmådigt 10-tal’.

Det kan især være de mere dyriske og egoistiske sider, alle mennesker har, som Jomfruen forsøger at undertrykke. Alt det som ikke føles rent og ophøjet.

Men de sider man undertrykker i sig selv forsvinder ikke. Pletterne vil altid være der. Derfor kan Jomfruen gå med en følelse af enorm skyld og skam over, at den har alle disse uperfekheder i sig. Den kan måske endda føle, at den lever et dobbeltliv, fordi den skal holde halvdelen af dens identitet hemmelig. Som en bibliotekar, der arbejder som stripper om natten.

I virkeligheden ønsker Jomfruen bare at være ‘ordentlig’ – at være et godt menneske, med hjertet på det rette sted. Og at møde andre mennesker med udgangspunkt i dette smukke ideal.

Derfor er det ofte en del af Jomfruens opgave at lære at acceptere dualiteten mellem det perfekte og det ideelle man stræber efter på den side, og det uperfekte, fejlbarlige og mangelfulde på den anden side. Sidstnævnte er alle de ting, der bliver pinefuldt åbenlyse, når vi indgår i en relation til et andet menneske. Jomfruen må lære, at man godt kan have et ideal man efterstræber og tager dybt seriøst, men at man ikke behøver at piske sig selv i jagten på at leve op til idealet.

Jomfruen må lære at integrere både luderen og madonnaen, og erkende, at den, ligesom alle andre mennesker, rummer begge sider. Vi har alle et hjerte, vi kan vælge at lytte til, og som fortæller os hvilken vej vi bør vælge.

Men vi har også dyriske og egoistiske begær, som vi må forholde os til. Begær, som vi ikke skal undertrykke, men som heller ikke skal dyrkes. Begær der skal fodres så tilpas meget, at hele ens væsen ikke lider under, at man forsøger at udsulte dem – men også så tilpas lidt, at de ikke vokser sig så stærke, at man pludselig står med nogle dårlige vaner, der er selvdestruktive.

Begæret efter en vaffelis fint at stille engang imellem. Men hver dag? Til morgenmad? Og uden at børste tænder bagefter? Så har man fodret begæret efter vaffelisen så meget, at det bliver destruktivt.

Jomfruen er et af de 12 tegn, der har den stærkeste bevidsthed om hvad vi alle BØR gøre i enhver situation. Den forstår hvordan vi kan gå systematisk til værks, og arbejde konstruktivt med vores medfødte menneskelige ‘defekter’ – vores indre ‘synder’ – for at blive bedre mennesker – ét skridt af gangen.

Jomfruen fornemmer ikke disse ting – den ser dem helt objektivt og nøgternt. Den forholder sig meget praktisk til hvordan vi som mennesker kan ‘rense’ os selv – men også, at en indre renselse er en livslang proces, og kræver dedikation og overbærenhed med sig selv.

Det er menneskeligt at fejle – men ligeså menneskeligt at lære af sine fejl.

Du kan læse om Jomfruens ‘spirituelle lag’ her.
Ellers kan du læse om det næste tegn, Vægten, her.