Om Vægten bruges bl.a følgende ord:

Diplomatisk; Samarbejdsvillig; Vægelsindet; Balance-søgende;Upartisk; Fokus på relationer; Søger et pæne og smukke; Søger det behagelige; Søger det retfærdige; Harmonisk; Æstetisk; Ubeslutsom; “Både-og”; Selskabelig; Social; Hensynsfuld; Udglattende; Fredssøgende; Venlighed; Høflighed; Gode manerer

Men hvorfor bruger man egentlig de ord? Hvad er essensen bag dem?

Jeg startede i Marts måned med at skrive om de 12 stjernetegn. Jeg har indtil nu beskrevet Vædderen, Tyren, Tvillingen, Krabben, Løven og Jomfruen – og er derfor nu nået halvvejs med projkektet.

For bedre at kunne forstå ét af de 12 tegn, kan det være meget lærerigt at se på det ‘modsatte tegn’ – altså det tegn, der står længst væk fra tegnet. Dette modsatte tegn vil på mange måder kunne ses som en ‘modsætning’ til det tegn man forsøger at forstå.

Fra nu af, vil hvert af de tegn jeg beskriver være en modsætning til ét af de tegn, jeg allerede har beskrevet siden Marts måned. Derfor vil jeg også fremover komme ind på, hvordan hvert tegn er ‘spejlet’ af sin modsætning.

Man kan sige, at alle mennesker (uanset stjernetegn) bevidst eller ubevidst forsøger at finde en ‘balancegang’ imellem stjernetegnenes 6 modsætninger:

* Vædder og Vægt

* Tyr og Skorpion

* Tvilling og Skytte

* Krabbe og Stenbuk

* Løve og Vandbærer

* Jomfru og Fisk

Og netop princippet om at ‘holde balancen’ imellem 2 (eller flere) ting, er noget Vægtens tegn forstår på et meget dybt plan. Vægten er Vædderens modsatte tegn. Vægtens princip handler om mødet med andre mennesker, og at forsøge at balancere en relation til både sig selv på den ene side, og de andre, man nu har mødt, på den anden side. Man kan dog sagtens ‘møde’ andre mennesker igennem de andre 11 tegn. Men i Vægtens tegn er det første gang, at dette møde er på ligefod og i øjenhøjde.

Vædderens tegn, der løb mod sit mål med hornene i angrebs-position og skyklapper på, var totalt ureflekteret, impulsiv og umiddelbar. Den bekymrede sig ikke om at tage hensyn til andre – for den kunne i realiteten ikke SE dem!

Med Vægtens tegn er det helt modsat: Vægten har overblik over alt der foregår omkring den. Den er bevidst om alle modsætninger, spændinger, ubalancer og uligheder.

Man kan sige, at i Vægtens tegn støder det “individuelle jeg” ind i det “sociale jeg”.

Fordi Vægten er så bevidst om hvad der foregår omkring den, føler den også ofte et stort ansvar på sine skuldre – et ‘socialt ansvar’.

Vægten forstår, at hvis den træffer en beslutning, og går i én retning, vil det uden tvivl påvirke de relationer den har til omverdenen. Den forstår, at vi som levender væsener på jorden ikke eksisterer i et vakuum. Alt vi siger og gør påvirker helheden. Det går i den “fælles pulje” af balancer og ubalancer. Og dét gør Vægten meget agtpågiven – og nervøs! Den frygter, at den kommer til at skabe endnu mere ubalance, ulighed og anspændthed i verden, hvis den træffer den forkerte beslutning.

Selvom Vægten har et overblik, som de forrige 6 tegn ikke havde, har den stadig en enorm usikkerhed ift hvad der er retfærdigt og uretfærdigt. Den ved, at der er en masser faktorer, facetter, nuancer og detaljer (fra Jomfruens tegn), som den kan evaluere, vurdere og ‘dømme’ ud fra.

Men Vægten ønsker ikke at dømme nogen for hårdt. Den ønsker at ikke at skuffe nogen. Den ønsker, at alt omkring den skal være så meget i balance, som det kan komme.

Men for at kunne finde den ideelle balance udenfor sig selv, er Vægten først nødt til at søge den indre balance. Og dét er svært – fordi Vægten er som udgangspunkt IKKE afbalanceret. Det er dét Vægten har at lære = indre balance!

Og netop fordi Vægten som udgangspunkt ofte mangler den indre balance, kan den komme til at overkompensere ved at forsøge at skabe balance i den ydre verden. Men dén balance Vægten kan skabe, uden at have fundet den indre balance, vil ofte være gennemsyret af subtil hensynsbetændelse og drama, der er blevet fejet ind under gulvtæppet.

Når Vægten overkompenserer på denne måde, bliver den en pleaser. Men hvad den selv ikke altid er bevidst om – den bliver også en manipulator. Den projicerer sin indre mangel på balance ud på omverdenen, hvor den så (ubevidst) forsøger at fikse sin manglende indre balance, ved at skabe kompromisser, som er lige dårlige for alle, og kun tjener til at hæmme fællesskabets udvikling.

Vægten kan blive enormt konfliktsky, og vil hellere, at tingene skal være harmoniske med det samme. Den kan have en overbevisning om, at man sagtens kan undgå konflikter, hvis man bare strækker sig selv langt nok, går på kompromis, og ignorerer stanken af undertrykte frustrationer, der langsomt, men sikkert, underminerer enhver relation.

Her kan Vægten lære enormt meget af sit modsatte tegn – Vædderen.

Vædderen er “squ ikke bange for at kalde en spade for en spade”! Vædderen er umiddelbar, og tænker måske ikke konsekvenserne af sine handlinger helt igennem, før den træder i spinatten. Men den forstår at skabe udvikling. Man opnår ikke harmoni og balance, uden at der har været en konflikt inden. Uden kontrasten til konflikt og kamp, er harmoni og balance meningsløse begreber.

INGEN kan lide konflikt! Nogen har fundet måder at håndtere konflikter konstruktivt – og nogen stjernetegn (som fx Vædderen), kan endda opleve at trives på konflikter. Men i sin essens er konflikter ubehagelige! Og det er dét ubehag Vægten forsøger at undgå!

“Hvorfor kan vi ikke bare allesammen være venner”? sukker Vægten hver gang stanken af drama, frustration og hensynsbetændelse siver op igennem gulvtæppet.

Det kan vi ikke, fordi koncepter som “venner” kun eksisterer, fordi der også er noget der hedder “fjender”.

En skønne dag, når vi alle er oplyste, vi vil forstå, at alle levende væsener hænger sammen, som én organisme, og bla bla bla…

Men indtil dén dag kommer, vil der altså eksistere konflikt i verden. Og så længe der eksisterer konflikt, er vi nødt til at turde at se den konflikt i øjnene.

Men det er lettere for Vædderen at se konflikten i øjnene, end det er for Vægten. Vægten bærer på en tungere byrde end Vædderen: At kunne se, at ens handlinger har konsekvenser!

Derfor er der her langt mere på spil for Vægtens tegn, end der er for Vædderen. Bare et lillebitte skub til den ene side, kan øge ubalancen på den anden side enormt.

Foruden indre balance, må Vægten derfor lære en anden vigtig ting: Dialog!

Vægten må lære at lytte til sine omgivelser, og høre hvad de rent faktisk siger. Det skulle man næsten tro, at den pæne Vægt, med de gode manerer, allerede var ret god til, ikke?

Men når man ikke har indre balance, kan man heller ikke lytte til andre. Og omvendt – man kan ikke finde indre balance, når man ikke lytter til andre. Vi har alle, helt fra barnsben, brug for spejling fra vores omgivelser, for at lære at forstå hvem vi er – og hvem vi ikke er!

Vædderen stillede spørgsmålet: “Hvem er jeg”?

Vægten finder svaret på dette spørgsmål, ved at lytte og observere sine omgivelser – men uden at forsøge at fikse dem – i hvert fald ikke med det samme! Hvis Vægten skal fikse noget som helst, må det være ud fra hvad der er sandt – og ikke ud fra hvad der er behageligt.

Hvis alt man gør, handler om at søge det behagelige og undgå ubehag, kan man reelt set ikke lytte til andre og indgå i dialog med dem. For da vil man altid have tendens til at “sno sig” udenom alle de ubehagelige samtale-emner. De emner der bringer de der tuuunge, tunge følelser op, og som kan give følelsen af, at man har fået en mavepuster. De emner der for alvor kan skabe ubalance og konflikt – på kort sigt! Og afhængigt af hvor meget der er fejet ind under gulvtæppet i hensynsbetændelses navn, kan der godt ligge meget ubehag og vente på Vægten, hvis den først finder modet til at konfrontere og lytte til hvad der gemmer sig i gulvtæppets skygge.

Men på længere sigt – hvis Vægten formår at indgå i en dialog, der handler om at søge det der er sandt, fremfor det er er behageligt – vil Vægten opnå den følelse af balance og harmoni, den hele tiden har søgt. Men det vil se anderledes ud, end Vægten måske havde forventet.

Det vil være en balance og harmoni, der er opnået uden følelsesmæssig afpresning, passiv aggression, negativ manipulation eller bitterhed over at have givet for meget til andre, uden at have fået stillet sine egne behov. Det vil være en balance og harmoni, der er opnået gennem at være AUTENTISK.

Vædderens tegn har at gøre med at være autentisk – noget Vægten kan lære af den.

Når vi er autentiske, kan det fornærme andre på kort sigt – men på længere sigt gør vores autenticitet, at brikkerne lander der hvor de skal – uden at vi forsøger at kontrollere det, eller at forcere en kunstig balance, hvor alle er lige utilfredse.

Autenticitet handler om at sætte sig selv og andre fri – for på den måde at finde den sande balance i livet.

MEN – når dét så er sagt – så har vi stadig brug for Vægtens diplomatiske evner!

Når Vægten formår at være motiveret af sandhed og autenticitet, kan den lettere ‘manipulere’ sin omgivelser på en positiv måde. Da kan Vægten vejlede andre igennem de konflikter, som den nu ved er uundgåelige – og ja, ganske vidst også ret ubehagelige. Men Vægten ved, at konflikten ikke varer evigt – og at den er nødvendig at se i øjnene, før balancen og harmonien kan opstå.

Du kan læse om Vægtens ‘spirituelle lag’ her.
Ellers kan du læse om det næste tegn, Skorpionen, her.