Nu hvor vi har fået opridset hvad et horoskop er for en størrelse, vil jeg kort forklare hvad de 4 elementer i et horoskop er. Og jeg vil her bygge videre på analogien om horoskopet som et teater.

De 4 elementer er: Ild, Jord, Luft og Vand

ILD-ELEMENTETrepræsenterer bl.a. gejst, optimisme, entusiasme, passion, ild-hu, impulsivitet, drivkraft, “jeg-følelse“.

De 3 ildtegn er: Vædderen, Løven og Skytten.

JORD-ELEMENTET repræsenterer bl.a. det praktiske, nøgternhed, jordbundenhed, det realistiske, ‘det som kan lade sig gøre’, ansvarlighed og flittighed.

De 3 jordtegn er: Tyren, Jomfruen og Stenbukken.

LUFT-ELEMENTET repræsenterer kommunikation, evnen til at skabe sig overblik og sammenhæng, det mentale, det intellektuelle, idéer, den sociale forståelse (modsat vandtegn, hvor det sociale foregår på et følelsesmæssigt plan) sociale spilleregler, ‘small-talk’ og diplomati.

De 3 lufttegn er: Tvillingen, Vægten og Vandbæreren.

VAND-ELEMENTET repræsenterer følelser, den psykologiske sans, drømme, fantasi, intuition, den sociale følelse (modsat lufttegn, hvor det sociale foregår på et mentalt plan) og dét at kunne forbinde sig med andre mennesker gennem følelser.

De 3 vandtegn er: Krabben, Skorpionen og Fiskene.