(Udgivet i magasinet ‘Horoskopet’ – Juni 2020)

Transitterne fra planeten Mars kan være med til at give os et større perspektiv på, hvordan de begivenheder, som vi ser udspille sig i verden netop nu, passer ind i verdenshistorien – og både Danmarks og USA’s horoskoper er interessante at kigge på, når Mars går retrograd til September.

Selvom nok de fleste astrologer havde forestillet sig, at 2020 ville blive et markant år, var det nok de færreste, der havde forestillet sig en global pandemi, der skulle sætte store dele af verden midlertidigt ud af spil. Jeg taler her selvfølgelig om Corona-krisen, og det faktum at Saturn-Pluto konjunktionen i Stenbukken fandt sted i Januar måned, samtidig med, at Corona-virussen for alvor var i gang med at sprede sig i Kina – og senere resten af verden.
Selvom vi som astrologer selvfølgelig kan gøre os nogle tanker om hvad dette kommer til at betyde for den globale fremtid, så er der ingen af os, der med sikkerhed kan sige, hvad konsekvenserne vil blive. Men én ting er sikkert – 2020 bliver et år, som menneskeheden sent vil glemme. Det er et ‘skæringsår’ – med en tid før og efter 2020.

Mars retrograd til September

I lyset af dette, kan det måske virke helt ligegyldigt og endda ubetydeligt, at Mars går retrograd til September. For det gør den jo så ofte – hver 26. måned for at være mere præcis.

Men der er flere ting, der gør den kommende Mars retrograd til noget særligt. For det første er den relativt sjælden i Vædderens tegn.

I de seneste 100 år har Mars retrograd kun fundet sted i Vædderens tegn 3 gange. Til sammenligning har Mars i samme periode gået retrograd hele 7 gange i både Løven, Vægten og Skorpionen (Bemærk, at jeg her taler om, at den retrograde bevægelse starter i selve tegnet, og ikke i nabotegnet).

Mars bruger i gennemsnit lidt over 2 år på at gå igennem alle 12 stjernetegn. Men når Mars går ind i Vædderens tegn d. 28. juni i år (hvor den senere vil gå retrograd), forlader den faktisk først Vædderen tegn igen i starten af 2021. Så selvom Mars kun er retrograd i 35 dage (fra 10. September til 15. November), vil den befinde sig i Vædderens tegn i næsten et halvt år!

Og fordi Mars hører hjemme i Vædderen, bliver både Mars og Vædderens betydninger særligt fremhævede i en periode, der varer den sidste halvdel af skæringsåret 2020.

Den retrograde bevægelse

Uanset hvilken betydning man tillægger en retrograd planet, kan alle blive enige om, at når en planet går retrograd, sænker den (tilsyneladende) farten, fordi jorden begynder at overhale den indenom i sin bane omkring solen. Og på et tidspunkt går planeten helt i stå, og begynder istedet at gå baglæns (set fra jorden), hvorefter den til sidst går fremad igen. Så planeten ‘stopper op’ – går tilbage – og så frem igen. Man kan sige, at den går tilbage for at ‘gentage’ den samme bevægelse.

Af samme grund kan man bruge flere ord, der starter med ‘re-‘ i sin tolkning af dette fænomen: Man kan sige, at der er tale om en ‘re-evaluering’, eller en ‘re-vision’ eller ‘re-justering’. Nogle ville måske sige, at planeten lige stopper op og genovervejer dét, den var i gang med. Den ser tingene an én ekstra gang.

Planeten Mars

Mars er opkaldt efter den romerske krigsgud – og for mange astrologer repræsenterer Mars da også i én eller anden grad konflikt og krigeriskhed. Nogle mere civiliserede nøgleord ville være selvhævdelse, passion og handlekraft. Da Mars i den klassiske astrologi også hersker i Skorpionens tegn, kunne man også bruge nøgleord som strategi og selvforsvar – fx imod fjendtlighed og udefrakommende trusler.

I sin essens repræsenterer Mars ‘adskillelse’. På et konkret plan repræsenterer den bl.a ‘skarpe genstande’, som fx knive – de adskiller jo netop også ting fra hinanden.

På et psykologisk plan kunne denne adskillelse kaldes ‘vrede’. Evnen til at ‘sige fra’ – at sige ‘Nej’! Og netop som en kniv, kan denne adskillelse skære ‘hul på bylden’ – og måske enten starte eller afslutte en konflikt, gennem konfrontation. Mars er altså ofte mere direkte og konfronterende, og langt mindre ‘høflig’ end fx Venus.

Så hvordan ser det ud, når Mars går retrograd – og endda i Vædderen? Umiddelbart kan det være svært at forestille sig, hvordan en så kraftfuld energi skulle kunne stoppe op og overveje noget som helst.

Mars Retrograd i Vædderen igennem historien

Lad os kigge på, hvad der skete i verden, de 3 gange Mars gik retrograd i Vædderens tegn i 1900-tallet.

1909: USA’s flåde grundlagde Pearl Harbour basen på Hawaii; Forsvarsforliget i Danmark, som betød re-organisering af Danmarks militær, samt oprettelse af mange ny militæranlæg

1941: Japans angreb på Pearl Harbor, hvilket ledte til at USA blev del af 2. Verdenskrig; Tyskland brød ikke-angrebspagten, da de angreb Sovjet – og flere hundrede kommunister i Danmark, som var besat af Tyskland, blev anholdt som følge

1988: Sovjet gik med til at trække sine militære styrker ud af Afghanistan; Osama Bin Laden brød med Maktab al-Khadamat (en organisation støttet af USA) og grundlagde al-Qaida

I Danmark kom regeringen i mindretal i et udenrigspolitisk spørgsmål, der omhandlede udenlandsk militær på Danmarks territorie (mere om dette senere).

I 1800-tallet gik Mars også kun retrograd i Vædderens tegn 3 gange:

1815: Napoleon og Frankrig blev endeligt besejret af britiske styrker ved den belgiske by Waterloo, hvilket betød afslutningen på Napoleonskrigene (der startede i 1804)

1830: ‘Juli-revolutionen’ i Frankrig, hvor borgerne gjorde oprør mod og fik afsat kongen efter 3 dages gadekampe, som reaktion på indskrænkning af pressefrihed og ændringer i valgloven. Denne bevægelse spredte sig fra Paris til hele Europa, og inspirerede opstand i både Belgien og Polen samme år.

1862: General Lee invaderede Nordstaterne (USA’s borgerkrig); Det blodigste slag i USA’s historie fandt sted i Antietam; Abraham Lincoln udtalte, at han ville frigøre alle slaver året efter

Det er som sådan ikke overraskende, at Mars Rx i Vædderen igennem de sidste 200 har fundet sted samtidig med markante historiske begivenheder, der har involveret militære konflikter. Disse begivenheder omfatter både start og afslutning af konflikter, opbygning af militære forsvarspositioner, genovervejelse af militære engagementer og alliancer – og alt sammen passer forbavsende godt sammen med symbolikken for Mars retrograd i Vædderen.

Mars og Saturn

Mars vil, som sagt, befinde sig i Vædderens tegn i næsten et halvt år. Og mens den går retrograd, vil den gå i kvadrat til planeten Saturn. I den klassiske astrologi blev Mars og Saturn anset for at være de to ‘ballademagere’ i ethvert horoskop. På amerikansk kaldes de “malefics” – en dansk oversættelse kunne være ‘skadevoldere’.

At disse to planeter går i aspekt til hinanden, er i sig selv ikke nogen sjælden begivenhed. Det er til gengæld en sjældenhed, at begge planeter står i deres eget tegn – og at Mars går retrograd i Vædderen (som i sig selv er sjældent) samtidig. Så her kan man sige, at de to ‘skadevoldere’ eller ‘ballademagere’ begge er stærke, fordi de står i deres eget tegn – og de vil danne et ‘konflikt-aspekt’ (kvadrat) til hinanden.

Kvadratet mellem Mars og Saturn

Denne begivenhed har faktisk ikke fundet sted i over 200 år. Forrige gang dette skete, var i 1783, da USA vandt uafhængighedskrigen med England – og endelig var fri som en selvstændig nation.

Symbolsk kunne man sige, at England her spillede rollen som Saturn – den meget gamle og veletablerede nation, der ville begrænse amerikanernes frihed – og USA som Mars, der har gjort oprør og ville afskære forbindelsen til England – og aktivt sige ‘Nej’ til moder-nationen!

Her var altså tale om en konflikt, der blev afsluttet. Og dette var uden tvivl et meget vigtigt kapitel i USA’s historie. Der er derfor god grund til at mistænke, at USA står overfor et lignende meget afgørende og vigtigt kapitel i sin historie.

Valgkampen i USA

Mars går retrograd d. 10 September i år – altså små 2 måneder før præsidentvalget i USA, som finder sted d. 3. November, hvor Mars stadig vil være retrograd. Amerikanerne ser ud til at få valget mellem den nuværende præsident, Donald Trump, og Joe Biden.

I sig selv er det bemærkelsesværdigt, at dette valg kommer i kølvandet på Saturn-Pluto konjunktionen og Corona-krisen, som uden tvivl vil få en stor betydning for valgkampens forløb – og sandsynligvis også for valgresultatet. Men at valget finder sted samtidig med denne relativt sjældne Mars retrograd i Vædderen, gør det blot endnu mere interessant, omend måske en smule foruroligende, når man kigger på de førnævnte begivenheder, der har fundet sted tidligere i historien.

Det ligger i hvert fald lige til højrebenet at forvente, at det bliver en konfliktfyldt valgkamp!

Ser man på, hvordan transitterne fra Mars retrograd, og dens kvadrat til Saturn, vil påvirke USA’s horoskop, er det som om, at dette billede forstærkes.

Transit Mars og Saturn vil både gå i aspekt med USA’s Saturn, Pluto og Chiron. Vil der mon opstå en usædvanlig og markant magtkamp (Pluto) mellem landets autoriteter (Saturn), der vil være med til at ‘såre’ (Chiron) USA’s befolkning?

Transit-Pluto vil samtidig gå i opposition til USA’s Merkur – så mon der vil være en særlig form for kontrol eller manipulation med kommunikationen under valgkampen? Det kunne fx både handle om anklager om stemmefusk (som ved forrige valg, da Donald Trump blev valgt) – eller et forsøg på at holde informationer hemmelige.

Uanset resultatet af valget, nærmer USA sig nationens første pluto-runde, som varsler en markant forvandling af landet. Og den mand, der bliver valgt til præsidentembedet til November i år, vil altså have siddet i Det Hvide Hus i ca. 1 år, når Pluto-runden bliver eksakt i Februar 2022.

Så hvad end der kommer til at ske under USA’s første pluto-runde, vil amerikanernes valg af præsident d. 3. November uden tvivl få stor indflydelse på dette. Derfor synes det også på sin vis meget ‘passende’, at den samme begivenhed der faldt sammen med USA’s endelige frigørelse fra England (Mars retrograd i Vædderen i kvadrat til Saturn i Stenbukken i 1783) vil gentage sig, når USA tager tilløb til sin kommende store forvandling i 2022 (Pluto-runden), og træffer en beslutning i forbindelse med valget, der i høj grad – måske langt mere end ellers ved et amerikansk præsidentvalg – vil være med til at bestemme landets skæbne på den helt lange bane.

Mars-Saturn kvadratet i USA’s horoskop

Hvordan vil denne sjældne Mars retrograd i Vædderen komme til udtryk? Vil USA ende i konflikt med et andet land? Vil USA være nødt til at ‘genoverveje impulsivt lederskab’? (Mars retrograd i Vædderen)

Mars retrograds ujævne cyklus

Selve det, at Mars i Vædderen er sjælden, skyldes, at Mars retrograd har en meget usymmetrisk cyklus – i modsætning til Venus retrograd (som jeg skrev om i min forrige artikel her i bladet), som har en meget symmetrisk 8-års cyklus, hvor den går retrograd på, mere eller mindre, de 5 samme punkter i zodiakken, der tilsammen danner en nærmest perfekt 5-takket stjerne.

Til sammenligning er det først efter 79 år, at Mars går retrograd det samme sted på himlen igen – dog 4-5 grader tidligere i Zodiakken. Dette sker til gengæld efter et helt fast mønster. Så kunne man selvfølgelig undre sig over, hvorfor det lige skal være 79 år, og ikke 80 år?

Man kan inddele denne 79-års cyklusi flere mindre, men mere ujævne cykler – bl.a en 32 års cyklus, hvor Mars lander tæt på samme sted, som den gjorde 32 år tidligere. Og tallet 32 er interessant, fordi 8 går lige op i 32 – og fordi Mars retrograds 32-års cyklus derfor falder sammen med Venus retrograds 8-års cyklus. Venus retrograd repræsenterer ofte et nyt ‘kapitel’ i et horoskop. Og den aktuelle Venus retrograd, der nu befinder sig i Tvillingen, viser sig at falde særligt godt sammen med vigtige begivenheder i Danmark.

Mars-Venus cykler i Danmarkshistorien

I forhold til Danmarks historie kan vi derfor udpege visse punkter i Venus’ 8-års-cyklus, hvor Mars retrograd vil komme i forlængelse af Venus Retrograd, ligesom den vil gøre i år. Få dage efter, at Venus er stoppet med at gå retrograd, vil Mars nemlig gå ind i Vædderens tegn d. 28. Juni, hvor vil gå retrograd til September.

De forrige gange Mars retrograd er kommet i forlængelse af Venus retrograd på denne måde, falder sammen med følgende begivenheder:

1892 – Danmark fik sin første sygekasselov og den første version af aldersrenten (som senere blev til folkepensionen). Som et kuriosum kan derudover nævnes, at den sidste halshugning med økse i Danmark også fandt sted dette år – hvilket er en interessant udgave af Mars retrograd: En ‘gen-overvejelse’ (retrograd) af brugen af ‘skarpe objekter’ (Mars)

1924 – Socialdemokratiet kom for første gang i regering, ledt af Thorvald Stauning

1956 – Vedtagelse af loven om folkepension (som afløste og forbedrede ‘aldersrenten’); Første gang en Socialdemokratisk regering lavede et politisk indgreb overfor en storkonflikt – og blev som følge meget upopulær

1988 – Poul Schlüter udskrev valg allerede 7 måneder efter forrige folketingsvalg, da regeringen var kommet i mindretal i et udenrigspolitisk spørgsmål. Oppositionen ønskede, at amerikanske ubåde skulle udspørges, om de var bevæbnede med atomvåben, da man ikke ønskede atomvåben på dansk territorie.

Vi ser her umiddelbart 3 overordnede og gennemgående temaer:

  1. Etablering/forbedring af velfærd
  2. Mistillid eller manglende opbakning til regeringen
  3. Socialdemokratiet

Da Socialdemokratiet pt sidder i regeringen, er det som om, at det der sker for tiden, passer meget fint ind i disse cykler. Hvad angår de to andre temaer, må vi få at se, hvad temaet bliver. Men vi kan jo forsigtigt prøve at gætte os til det, ud fra hvordan astrologien ser ud for Danmarks horoskop den sidste halvdel af 2020, mens Mars er i Vædderens tegn.

Danmark, Corona-krise og Velfærd

Når Mars går retrograd denne gang, vil den befinde sig i 8. hus i Danmarks horoskop. Da de fleste er bevidste om, at der vil være en række økonomiske konsekvenser af, at Danmark har været delvist lukket ned i flere måneder under Corona-krisen, er det på ingen måde søgt at forudsige konflikter som følge af re-evaluering (Mars retrograd) der omhandler gæld (8. hus) i denne periode.

Mars vil gå i konjunktion med både Uranus og Pluto (og Saturn vil også i gå i kvadrat til disse planeter), så man fx forestille sig, at vi vil se et ‘oprør’ (Uranus) enten fra oppositionen og eller dele af befolkningen, som reaktion på regeringens anvendelse af magt (Pluto) under krisen. Det kan være, at den store opbakning, Socialdemokratiet har oplevet i meningsmålingerne under Corona-krisen, vil falde, når det går op for dele af befolkningen, hvor dyr en nedlukning af samfundet har været.

Da der har været et tema om mistillid eller manglende opbakning til den siddende regering de sidste 2 af Mars’ 32-års cykler, ville det ikke være overraskende at se dette tema gentage sig. Dog blev regeringen ikke væltet hverken i 1988 eller i 1956, på trods af modvind.

Omvendt har Socialdemokratiet også oplevet stor fremgang med deres politik/ideologi i nogle af førnævnte 32-års cykler, så det kunne også være, at Socialdemokratiet rent faktisk ender med at få endnu mere indflydelse.

Alt dette kan meget vel afhænge af, hvordan man i tiden efter Corona-krisens højdepunkt vil evaluere Sveriges model for håndtering af Corona-krisen, som er blevet rost af WHO.

Hvordan vil Corona-krisen påvirke Danmarks velfærd? Etablering og forbedring af velfærdssamfundet har jo netop har været et gennemgående tema i 3 ud af de 4 seneste 32 års-cykler. De færreste er i tvivl om, at man vil være nødt til at spare på velfærden på kort sigt. Men det kan jo også være, at historien på længere sigt vil blive den, at Corona-krisen har demonstreret styrken i et velfærdssamfund, når vi sammenligner med de konsekvenser krisen får for andre lande. Så hvordan ville dette påvirke den danske velfærdsmodel 20-30 år ude i fremtiden?

Disse spørgsmål kan vi jo gå og tygge lidt på, imens vi venter på Jupiter-Saturn konjunktionen, der vil finde sted i slutningen af året – og som i sig selv er en usædvanlig begivenhed!