Alice Bailey skrev i sin bog, “Esoterisk astrologi”, at hvert af de 12 tegn har et ‘esoterisk motto’.

Tvillingens esoteriske motto er: “Jeg ser mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg”.

Og hvad betyder dét så?

Tvillingens tegn er et dobbelt tegn – det består af to dele – to tvillinger. Tvillingen har så travlt med at indsamle informationer, at den har brug for mindst én ekstra krop, for at kunne nå at lære alting.

Forestil dig 2 tvillinger, der sidder og taler uafbrudt og i munden på hinanden. Dette billede illustrerer meget godt Tvillingens travle hjerne. Den arbejder på højtryk, for at kunne forstå alle verdens mange informationer.

Men hvad sker der, når vi ser Tvillingens tegn fra den spirituelle lag? Så ændrer dette billede sig radikalt.

Forestil dig, at der bag de to plaprende tvillinger (Tvillingens travle hjerne), dukker en tredje tvilling op. En ‘trilling’, de to tvillinger ikke vidste de havde. Men som de alligevel ubevidst har søgt efter. En del af dem har hele tiden vidst at den eksisterede.

Men hvorfor ser de den så først nu?

De ser den, fordi de i et øjeblik valgte at hold mund og være stille. Og pludselig kunne de høre denne tredje stemme. Den tredje trilling er ikke nær så højrystet som sine 2 søskende. Den er til gengæld langt mere indsigtsfuld.

De 2 tvillinger lærer nu, at hvis de skal tale, er de nødt til første at lytte til hvad den tredje trilling siger. For den forstår alting langt bedre end de gør.

De der har arbejdet med meditation, forstår måske hvad jeg taler om her. Når man begynder at meditere, oplever man ofte, at tankerne flyver rundt. Sindet arbejder på højtryk. Det er nemlig vant til hele tiden at forholde sig til alting.

Sindet har derfor tendens til at larme enormt meget. Og meditation handler derfor om at gøre sindet tavst…

Men hvorfor?

I teosofiens verden (som Alice Bailey kom fra) handler meditation om at bygge bro til sjælen. Om at styrke forbindelsen til sjælen.

Med andre ord: Meditation handler altså om at gøre sindet tavst… så man kan høre sjælens ‘hvisken’.

Sindet er som de to konstant sludrende tvillinger – og sjælen er som den tredje ‘glemte trilling’, som forsøger at komme til orde.

Den bro der bygges til sjælen, kaldes i teosofiens verden ‘Antakharanaen’. I takt med at denne bro bygges, får sjælen større indflydelse på ens liv.

Så lad os vende tilbage til Tvillingens esoteriske motto: “Jeg ser mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg”.

Hvem er den der siger disse ord? Er det det travle sind?

Nej – Det er sjælen der taler!

Det er sjælen der ser sit ‘andet selv’ – som er det travle sind. Og i takt med, at det travle sind holder mund, ‘vokser og stråler’ sjælen!

Så Tvillingens tegn handler altså først og fremmest om at erkende, at vi ikke ER vores krop, følelser og tanker. Og vi HAR ikke en sjæl. Vi ER vores sjæl. Og vores sjæl HAR en krop, med følelser og tanker, som den kan arbejde igennem,

Som jeg har beskrevet de sidste par uger, har Tvillingens tegn at gøre med at skabe forbindelser og at bygge broer. Dette gælder også på det spirituelle niveau. Men på en radikalt anden måde.

Her handler Tvillingens tegn om at skabe forbindelse til sjælen. For sjælen har en større indsigt i hvordan verden hænger sammen. Sjælen kan SE forbindelser, som det travle sind fuldstændigt overser. Og derfor kan den spirituelle Tvilling skabe forbindelser på et langt højere niveau.

For på dette niveau har Tvillingen ikke længere travlt med at indsamle informationer fra bøger, aviser, kurser, osv. Den får nu sin information ‘ovenfra’ – fra sjælen.

Og dermed bliver den travle hjerne ‘tøjlet’. Den får et nyt formål: At være ‘landingsbane’ for sjælens indsigter. At være ‘oversætter’ og ‘formidler’ af sjælens visdom.

[DET EVOLUTIONÆRE LAG]

Det evolutionære lag fortæller noget om hvilken proces hvert af de 12 tegn må gå igennem, for at kunne tage det næste skridt i retningen af at overgive sig til ‘Universet’, ‘Gud’, ‘Kilden’, eller hvad man nu kalder det.

Kort sagt viser det evolutionære lag altså den dybdegående proces et givet stjernetegn må igennem, for at kunne blive en ‘lysarbejder’ i verden.

Det modsatte tegn giver altid et lille hint om, hvad et tegn har at lære, før det kan udvikle sig og åbne op for sit spirituelle lag.

Tvillingens modsatte tegn er Skytten.

Modsat Tvillingen, har Skytten én indre sandhed. Og den mener, at denne sandhed er mere sand, end andres sandhed.

Skytten ønsker at andre høre, hvad denne sandhed er. Og den er klar til kæmpe for, at få folk til at lytte.

Skyttens indre sandhed er som et kompas, den kan navigere igennem verden med. Og dette indre kompas giver Skytten en stærk ‘Jeg-følelse’.

Det er denne ‘Jeg-følelse’ – dette indre kompas – som Tvillingen desperat mangler.

Tvillingens ‘Jeg-følelse’ bliver truet og destabiliseret hver gang den får nye informationer, som den synes den er nødt til at forholde sig til.

Derfor har Tvillingens tegn brug for at lære ‘sund arrogance’ – at det er okay at vælge noget, man synes er mere rigtigt og sandt, end andet. At man gerne må have subjektive synspunkter – sin egen indre kerne af sandhed.

For selvom sandhed selvfølgelig kan være relativ, så er det umuligt for os som mennesker altid at rumme alle synspunkter og sandheder på én gang.

Tvillingen må omfavne skyttens natur, før den kan åbne op for sjælens hvisken, og få indsigter indefra.

Den må lære at “stå for noget”. Den må overgive sig til, at et subjektiv synspunkt er nødvendigt – og acceptere risikoen for at tage fejl, når man vælger dette synspunkt.

Det er på dén måde, at Tvillingen får det travle sind til at holde mund, og samtidig opbygger tillid til sjælens indre stemme.