(Udgivet i magasinet ‘Horoskopet’ – December 2019)

De næste otte år finder tre sjældne begivenheder sted på himlen, som – i et historisk perspektiv – varsler store forandringer på vej hos verdens endnu førende nation, USA. Det tyder på, at en dominoeffekt kan finde sted, og at verdens magtstrukturer vil blive stærkt påvirkede og ændre form.

Stor forandringer på vej

At vi lever i ‘interessante tider’, er for nogle en underdrivelse. Mange fornemmer, at store forandringer er på vej. Vi bliver mere bevidste om, hvad det er for en verden vi lever i – og dermed også hvordan vi selv er med til at påvirke den.

Et åbenlyst eksempel på dette er det stigende fokus på klimaet. Vi ser en voksende villighed til at tage det ansvar der skal til, for at påvirke verden i en mere positiv retning. Samtidig udtrykker flere og flere mennesker utilfredshed over, hvordan verdens ledere har forvaltet den magt, de er blevet betroet – der kaldes på bedre lederskab.

Så hvad kan astrologien fortælle os om, hvad der sker i verden for tiden?

De næste 8 år vil der forekomme 3 sjældne begivenheder på himlen, som alle har relation til vigtige historiske begivenheder. Til Januar vil Saturn og Pluto mødes på himlen i en eksakt konjunktion i Stenbukkens tegn. Sidste gang dét skete, var for 500 år siden – 3 måneder efter startskuddet til reformationen havde lydt.

Saturn, Pluto og Reformationen

Martin Luther, den tyske teolog, havde næppe forestillet sig de vidtrækkende konsekvenser, det ville have, at han en dag i oktober måned slog sine 95 teser op på den lokale slotskirkes dør i Wittenberg. I teserne kritiserede han den katolske kirkes idé om, at man kunne købe sig til at komme i himlen (den såkaldte ‘afladshandel’). Ved hjælp af ny bogtrykker-teknologi, kunne Luthers teser sprede sig meget hurtigt over hele Europa, og derfor blive debatteret og skabe reflektion i stor stil.

Dette endte med at splitte den kristne kirke, og svække dens magt. Og selvom det ikke skete fra den ene dag til den anden (reformationen varede fra 1517 til 1648), så er virkningen på den verden vi lever i i dag ikke til at tage fejl af: Den kristne kirke har ikke længere total magt i den vestlige verden.

Starten af denne vigtige historiske periode falder nærmest perfekt sammen med planeternes placering på himlen. Stenbukken og planeten Saturn repræsenterer samfundsstrukturer, hierakier og lederskab. Pluto repræsenterer bl.a magt (og evt. misbrug af den magt), men også nedbrydning af alt det gamle. Pluto skaber ofte store ‘forvandlinger’, når den melder sig på banen.

Derfor er det ikke overraskende, at mødet mellem Saturn og Pluto i Stenbukken faldt ret præcist sammen med starten af reformationen, som endte med at tage den altoverskyggende magt ud af den katolske kirkes hænder. Europas (kirkelige) lederskab endte med at blive fordelt på mange flere hænder, og tilhørte ikke længere én kirke.

Så spørgsmålet er nu, om vi kan forvente en lignende forvandling af nutidens magthierakier?

Verdens lederskab

Det geografiske område, som reformationen i sin tid påvirkede, var væsentligt mindre end det verdenssamfund vi har i dag, som omfatter langt flere mennesker, kulturer og økonomiske strukturer. Dengang var det primært Europa der blev påvirket af reformationen.

Nu hvor vi allerede har været inde på temaet om lederskab – hvilket land ‘leder’ så verden i dag?

Et godt bud må være USA, som slet ikke var ‘opfundet’ endnu under reformationen. Siden Sovjetunionens fald har USA længe været resten af verdens nationer militært overlegen (hvorvidt de stadig er det i samme grad kan diskutteres). Derfor ville det være relevant at kigge på horoskopet for USA, som opstilles for d. 4. Juli 1776 i Philadelphia, hvor USA’s uafhængighedserklæring blev underskrevet. Da der ikke er konsensus om, hvilket klokkeslæt der skal bruges, vil jeg udelade dette. Heldigvis er det ikke nødvendigt, at have klokkeslættet med i dette tilfælde.

Magthierakier i USA

For ser vi på USA’s horoskop uden klokkeslæt, kan vi stadig se, at Saturn-Pluto konjunktionen vil komme til at danne en trigon til USA’s Neptun.

Neptun kan i sig selv betyde mange ting – men da trigonen fra Saturn-Pluto konjunktionen er et harmonisk aspekt, så lad os forsøge at være optimistiske og fokusere på de mere positivt klingende muligheder: Neptun kan repræsentere alle former for godgørende institutioner og organisationer, der har til formål at hjælpe de mennesker i samfundet, der er dårligst stillet – så ja, Neptun kan rent ud sagt repræsentere velfærd og endda ‘socialisme’. Kunne dette blive startskuddet til, at den græsrods-bevægelse som præsidentkandidat Bernie Sanders har sat i gang i USA – med ønsket om et bedre velfærdssystem – for alvor får lov til at få indflydelse på landets politikere?

Men i USA’s horoskop har Neptun også et kvadrat til Mars. Aspekter mellem Mars og Neptun i et lands horoskop kan – ifølge astrologen Charles Carter – repræsentere “bedragerisk kriminalitet”. Og når vi nu har at gøre med et overordnet tema som lederskab og forvandling af magthierakier, så kunne man spørge:

Vil korruption og magtmisbrug blandt USA’s ledere være temaer der kommer op til overfladen efter Januar måned?

Saturn-Pluto konjunktionen aktiverer også Mars direkte med et kvinkuns-aspekt. Kvinkunsen er et konflikt aspekt, der viser to faktorer, der ikke har forbindelse til hinanden, og som tilsyneladende ikke kan eksistere samtidig.

I dette tilfælde kunne det f.eks handle om, hvordan det globalt voksende ønske om nyt og bedre lederskab står i konflikt til en korrupt og skjult misbrug af magt.

USA’s første ‘Pluto-runde’

Og utroligt nok slutter sjældenhederne ikke her – for i år 2022 vil Pluto være tilbage præcis det sted, den stod på himlen, da USA blev grundlagt som selvstændig nation, efter at have kæmpet sig fri fra England.

Hvad vil det kunne betyde for USA, når det nu er Pluto, “forvandlingens planet”, vi taler om?

Vil USA undergå én eller anden form for markant ‘forvandling’ som nation i de kommende år?

Og hvilken præsident kommer til at sidde i det hvide hus, når denne forvandling starter? For USA’s Pluto-runde sker efter næste valg i 2020. Vil den kommende præsident træffe valg, der vil få uoverskuelige konsekvenser for det USA, som vi kender i dag?

At dette kommer lige i kølvandet på Saturn-Pluto konjunktionen, er meget bemærkelsesværdigt – at to så sjældne begivenheder finder sted indenfor så kort en tidsperiode – særligt hvis man tager USA’s position som supermagt i betragtning.

Vil det potentielt kommende store skred i USA’s interne magtstruktur få endnu større konsekvenser for den store verdensorden?

Uranus varsler et ‘hamskifte’

Disse to begivenheder giver i sig selv rigeligt med stof til eftertanke. Men vi mangler stadig at se på den tredje store begivenhed, der indtræffer 5 år efter senere (i 2027) i USA’s horoskop. Foruden Pluto-runden, får USA minsandten også deres 3. ‘Uranus-runde’. Uranus er ca. 84 år om at gå rundt i horoskopet. Og hvis man begynder at kigge på hvad der skete ved USA’s forrige Uranus-runder, bliver det hele endnu mere spændende – omend måske en anelse foruroligende.

Hver eneste gang Uranus har gået en runde, har USA været involveret i en krig, der har haft afgørende betydning for landets ‘identitet’ og senere placering i verdenordenen.

For 84 år siden var det 2. Verdenskrig, der etablerede USA som dengang én af verdens to supermagter. 84 år før det, var det borgerkrigen i USA. Og 84 år før det, da landet blev grundlagt, var det uafhænghedskrigen og løsrivelsen fra England.

Hvis man vil se på USA’s Uranus-cyklusser i Tvillingens tegn fra en mere spirituel vinkel, kunne man se på tegnets betydning i den esoteriske astrologi. Her lyder Tvillingens motto: “Jeg erkender mit andet selv – og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg”. Her er altså tale om en udviklingsproces, der omhandler et identitets-skifte. Der bliver givet slip på en gammel identitet, for at give plads til en ny.

Man kunne sige, at USA har ‘skiftet ham’ ved hver Uranus-runde.

I uafhængighedskrigen i 1776 handlede hamskiftet om selvstændighed. Under borgerkrigen handlede det om landets integritet og sammenhængskraft. Og under 2. verdenskrig handlede det om at tage et ansvar på globalt plan – altså om at indgå i en større sammenhæng. Alle 3 gange er en ny identitet vokset frem. Siden sidste Uranus-runde er USA som nation gået hen og blevet den førende supermagt på jorden – og dermed den globale ‘leder’.

En ny verdensorden?

Set i lyset af den kommende Saturn-Pluto konjunktion på globalt plan, og den store udvikling som USA tilsyneladende står overfor, rejser der sig en række spørgsmål som kun tiden kan svare på:

Hvad bliver USA’s nye rolle i verden? Og hvilken indflydelse vil den få på den verdensorden vi har i dag? Vil ‘verdens korthus’ falde? Vil magten blive fordelt mere ligeligt imellem verdens nationer? Eller vil andre magtnationer forsøge at tage over, hvor USA slap?

Ja – vi lever i virkelig i interessante tider!