(Udgivet i magasinet ‘Horoskopet’ – Marts 2020)

Hvordan kan transitterne fra en lille hurtig planet som Venus, anses for at være vigtige i menneskers liv og i landes horoskoper – og måske endda anses for at være en vigtig hjørnesten i mundan-astrologien? Svaret får man, hvis man ser på de mønstre, som Venus’ retrograde faser tegner på himlen.

Venus går retrograd den 13. maj 2020 i Tvillingernes tegn. Den bevæger sig altså frem – tilbage – og så frem igen (set fra jorden), imellem 5 og 22 grader Tvilling. Men er dét nu også spændende nok til, at man kan skrive en hel artikel om det? Svaret er ‘ja – i høj grad’! For selvom Venus umiddelbart er en lille planet, der suser relativt hurtigt igennem de 12 tegn, så er der noget helt særligt ved Venus, når den går retrograd.

For det første går den kun retrograd hvert andet år – ca. hver 18. måned (i modsætning til Merkur, der går retrograd ca. 3 gange om året).

For det andet rammer Venus retrograd de 5 samme punkter på himlen (og dermed i dyrekredsen) hvert 8. år. Og hvis man tegner en streg imellem disse 5 punkter, danner stregerne en 5-takket stjerne. Så Venus har altså ikke bare en 1-års cyklus – men en 8-års cyklus.

‘Kapitler’ i horoskopet

Den canadiske astrolog Nick Dagan Best har i over 20 år forsket i Venus og dens 8-års cykler. Han er kommet frem til, at når Venus går retrograd (og især når den samtidig rammer et vigtigt punkt i et horoskop), da startes ofte et nyt ‘kapitel’ i det givne horoskop. Dette kan gælde for alle typer radix-horoskoper: fødsler, foreninger, firmaer, nationer osv.

Lad os kigge på ét af de mange eksempler på dette fra Nick Dagan’s forskning.

Den russiske præsident Vladimir Putins liv synes at følge den af Venus’ 8-års cykler, som de seneste mange årtier har befundet sig imellem Løven og Jomfruen. Putin har sin MC og Pluto i Løvens tegn.

Vladimir Putins horoskop

1975: Består eksamen fra universitetet – og melder sig ind i KGB

1983: Bliver gift med Ljudmila Sjkrebneva

1991: Melder sig ud af KGB, efter KGB’s kupforsøg mod præsident Mikhail Gorbatjov

1999: Boris Jeltsin udnævner Putin til at være Ruslands nye Præsident

2007: Putin tog til Guatemala, hvor han indledte en succesfuld kampagne for at få afholdt OL i den russiske by Sochi. Rusland havde ikke været vært for OL siden 1980 i Moskva, som blev boycuttet af mange lande, deriblandt USA, Vesttyskland og Japan (pga. Ruslands invasion af Afghanistan).

2015: Putins popularitet steg til sit højeste niveau (89% ifølge Russia Today); Putins forslag om militær intervention i Syrien blev godkendt

Vigtigheden af disse begivenheder i Putins liv er åbenlys. Og der er utallige andre eksempler på, hvordan Venus retrograd kan vise ‘kapitelskift’ på denne måde i et menneskes liv – men det er ikke i alle horoskoper, at det er ligeså åbenlyst som her, hvis man ikke har sat sig ind i personens livshistorie. Det er i øvrigt interessant, at Putin blev gift under Venus retrograd – noget som mange astrologer ellers ville fraråde. Men Nick Dagan har mange eksempler på kendte mennesker (herunder flere amerikanske præsidenter), der blev gift under Venus retrograd. Så spørgsmålet kunne i dén forbindelse være, om det mon behøver at være en dårlig idé, at gifte sig under Venus retrograd?

Skyggeperioder

Mange astrologer ville definere Venus’ retrograde fase som den tid, den er retrograd. Det virker meget logisk. Men mange moderne astrologer er også begyndt at operere med de såkaldte ‘skyggeperioder’. Nick Dagan er en af dem.

Venus’ retrograde fase varer omkring 40-42 dage. Men opererer man med de to skyggeperioder, som forekommer både før og efter den retrograde periode, får man en samlet periode på ca. 100 dage.

Når Venus er retrograd, går den ca. 15-17 grader tilbage i det/de tegn, den befinder sig i. Skyggeperioderne før og efter denne periode er, kort og godt, defineret som perioderne hvor Venus bevæger sig direkte igennem disse samme 15-17 grader – blot den modsatte vej.

Man kan sige, at når en retrograd planet går frem – tilbage – og frem igen, henover det samme område på himlen, da bliver denne periode understreget hele 3 gange. Perioden bliver ‘markeret’ som vigtig. Og hvis Venus retrograd i denne periode rammer vigtige planeter eller punkter i det individuelle horoskop, kan man altså se det som en antydning af, at denne periode er vigtig for netop dette horoskop. Af samme grund ville alle 5 retrograde faser i Venus’ 8-års cyklus sandsynligvis ikke være markante og betydningsfulde i alle horoskoper.

Én ting der er vigtig at bemærke: Alle 5 retrograde faser rykker sig 2 grader tilbage i dyrekredsen hvert 8. år (med urets retning). Derfor vil alle 5 faser i nogle perioder befinde sig imellem to tegn. Den kommende fase af Venus retrograd i Tvillingerne befandt sig fx. imellem Krebsen og Tvillingerne i over 100 år, indtil 1988, før den endeligt kun befandt sig i Tvillingerne.

Venus’ betydning

Hvis man skal sætte nogle flere nuancer på betydningen af Venus retrograd, kan man starte med at se på hvad planeten Venus i sig selv symboliserer. Venus hersker i Tyren og Vægten. Så den handler både om værdier og relationer. Venus repræsenterer de ting, der binder os sammen som mennesker – de værdisæt, de normer, der gør, at vi kan omgås hinanden i en given kultur. Så Venus har at gøre med social konsensus – de aftaler vi laver i samfundet, om hvilket syn på verden vores omgang med hinanden skal baseres på.

Det tidspunkt, hvor planeten Venus er allertættest på Jorden, er, når den er retrograd. Så disse førnævnte temaer bliver altså ‘intensiveret’ for os her på Jorden i denne periode – fordi Venus ‘kommer tæt på’. Og de temaer der bliver bragt op i disse perioder, bliver altså understreget ikke blot én, men hele 3 gange.

Derfor er det ikke mærkeligt, at Venus retrograd ofte falder sammen med, at konsensus om hvad vores fælles værdier bør være, bliver udfordret. Og det er ikke ualmindeligt, at der i disse perioder også opstår social eller politisk uro, og endda demonstrationer.

Venus retrograd i Danmarks horoskop

Den kommende Venus retrograd i Tvillingerne vil gå i konjunktion med Danmarks-horoskopets Sol og MC, samt en opposition til Månen og et kvadrat til ascendanten. Man kunne altså sagtens forestille sig, at der starter et nyt ‘kapitel’ i Danmarks historie i forbindelse med denne Venus Retrograd.

Danmarks horoskop

Men inden vi kigger fremad, så lad os da først kigge tilbage, og se hvordan Venus retrograd i Tvillingerne (og tidligere Krebsen) har spillet sammen med vigtige begivenheder i Danmark:

1852: London-traktaten mellem Danmark, England, Frankrig Østrig, Preussen, Rusland, Sverrige og Norge, hvor de europæiske stormagter anerkendte den nye danske tronarving Christian d. 9. (Christian af Glücksborg) og “det danske monarkis integritet”, da arvefølgen gik fra den Oldenborgske-slægt til Glücksborg-slægten.

1860: Krigsskibet “Fregatten Jylland”, som senere skulle blive et nationalt klenodie, blev søsat, og deltog bl.a i krigen i 1864, hvor det drev fjenden på flugt ved Slaget ved Helgoland. Skibet var et af de sidste krigsskibe lavet af træ, og uden maskineri indbygget i skroget, før man gik over til at lave panserskibe. Skibet fungerede senere som togtskib for kongefamilien, og senere igen som lejrskoleskib for provinsbørn. Skibet ligger i dag som vartegn og museumsskib i Ebeltoft, og er verdens længste bevarede krigsskib af træ (Se mere længere nede på listen under år 1908).

1868: Danmark måtte endeligt give afkald på den indiske Ø-gruppe Nicobarerne, hvor Danmark tidligere havde haft kolonier med kaffe- og bomuldsplantager. Herefter blev Nicobaerne solgt til Storbritanien.

1876: Gimleprogrammet blev vedtaget på arbejderbevægelsens første kongres, Gimlekongressen, i forsamlingsbygningen Gimle på Frederiksberg. Det anses for at være Socialdemokratiets første principprogram; Dansk Røde Kors blev grundlagt som en national afdeling af det Internationale Røde Kors.1884: Socialdemokratiet får sine første 2 medlemmer valgt til Rigsdagen

1892: Danmark fik sin første sygekasselov og den første version af aldersrenten (som senere blev til folkepensionen); Dette var, interessant nok, også året hvor den sidste (lovlige) henrettelse ved halshugning med økse fandt sted i Danmark

1900: Danmarks sidste konge-valgte regering blev dannet under Hannibal Sehested fra Højre (inden systemskiftet i 1901, hvor Venstre første gang kom i regering)

1908: Valgret for kvinder og tyende til kommunalforsamlingerne

1916: Salget af De Vestindiske Øer til USA. Men da det til dels var foregået under hemmelige forhandlinger, opstod der politisk uro omkring salget, hvilket ledte til en afstemning. Kvinder/tyende stemte til denne folkeafstemning i december samme år, for første gang siden grundlovsændringen i 1915

1924: Socialdemokratiet bliver for første gang Danmarks største parti, og danner kort tid efter den første socialdemokratiske regering under Thorvald Stauning

1932: Den økonomiske krise (som startede i USA i 1929) nåede til Danmark. Arbejdsløsheden nåede op på 32 %. Der fandt mange voldelige konfrontationer sted mellem den yderste højrefløj, DSU og DKU.

1940: Danmark blev besat af tyske tropper d. 9. april; Dronning Margrethe blev født

1948: Færøernes hjemmestyrelov; DK blev omfattet af Marshall-planen; ‘Påskekrisen’, der førte Danmark ind i Nato

1956: Første gang en socialdemokratisk regering gennemførte et politisk indgreb overfor en storkonflikt

1964: Eurovision afholdtes for første gang i Danmark; Beatles holdte for første (og eneste) gang koncert i Danmark

1972: Danmark stemte “Ja” til EF

1980: Dansk Elbil-komité oprettedes (man kan diskuttere hvor vigtigt denne begivenhed er – men indtil videre har jeg ikke kunne finde andre bemærkelsesværdige begivenheder for dette år – måske el-biler får vigtig betydning for Danmark engang i fremtiden?).

1988: Folketingsvalg, som blev udskrevet kun 7 måneder efter det forrige valg, da regeringen var kommet i mindretal i et udenrigspolitisk spørgsmål; 4,9 % af stemmerne fordelt på 4 venstrefløjs partier gik glip af repræsentation (største stemmespild i mands minde). Som følge blev Enhedslisten oprettet året efter.

1996: Dansk Folkeparti’s første årsmøde – Pia Kjærsgaard blev enstemmigt valgt til formand

2004: Kronprins Frederik blev gift med Mary Donaldson; Europa-parlamentsvalg, hvor Socialdemokratiet, som var i oppositionen, gJorde stor fremgang, på bekostning af EU-skeptiske partier

2012: Legalisering af kirkeligt ægteskab mellem homoseksuelle

Igen taler de fleste af disse begivenheder deres eget tydelige sprog. Selvom Danmarks horoskop synes at spille særligt godt sammen med netop denne af Venus’ 5 retrograde faser, så er andre vigtige kapitler i Danmarks historie også faldet sammen med nogle af de øvrige 4 faser: Danmarks befrielse i 1945; Legalisering af billedpornografi i 1969 (som det første land i verden); Jordskredsvalget i 1973; Folketingsvalget i 1977 der var katastrofalt for Venstre og Radikale Venstre; Danmark stemte ja til Maastricht-traktaten i 1993 (hvilket ledte til 18. maj-urolighederne); Lars Løkke Rasmussen overtog statsministerposten efter Anders Fogh Rasmussen i 2009.

Næste Venus retrograd i Tvillingerne (i DK)

Den kommende Venus retrograd i Tvillingerne vil vare fra 10. april til 30. juli 2020 – inklusiv de to skyggeperioder (selve den retrograde periode vil vare fra 13. maj til 25. juni 2020). Og så ville det jo være relevant at prøve at gætte på, hvilken type begivenhed dette vil falde sammen med i Danmark. Vil vi mon se starten til et ‘nyt kapitel’ i landets historie?

I de fleste af de perioder vi har kigget på fra 1900 til 2012, er folketinget (ikke overraskende) på én eller anden måde involveret. Og da vi ikke har udsigt til et valg i denne periode, kunne temaet meget vel omhandle lovgivning eller nye politiske strømninger.

I samme periode går Pluto i kvadrat til Uranus, hvilket klart antyder ‘forandringer’, der måske kan komme uventet og være omfattende. Uranus danner en sekstil til Merkur, som står i 10. hus. I landes horoskoper repræsenterer 10. hus statsministeren, regeringen og nationens magt. Så man kunne måske forvente ‘nytænkning i regeringen’. Uanset hvad er det ‘nye’ understreget ved, at Uranus er involveret i 2 store transitter. Og dermed synes antydningen af et ‘nyt’ kapitel i Danmarks horoskop at være ekstra fremhævet.

Danmarks progressive Måne danner konjunktion med Neptun d. 3. juni (mens Venus går retrograd).

Neptun har at gøre med velfærd og alle ‘godgørende institutioner’ der hjælper de svageste i samfundet. Mon vi når at se et udspil til lovgivningsændringer på dette område, inden vores kære politikere går på sommerferie midt i juni måned? I så fald – kunne dette fx. være relateret til Mette Frederiksens nytårstale? Her var ‘udsatte børn’ det primære tema – at der bør skrides ind tidligere, og at flere bør bortadopteres.

Når Uranus er så fremhævet i denne periode, ville det i hvert fald ikke være utænkeligt, at hvad end der kommer til at ske, vil provokere nogle mennesker – og skabe ‘røre i andedammen’.

Et andet tema kunne være rettigheder for LGBT personer (Homo- og biseksuelle, samt transpersoner). Ved forrige Venus retrograd fik homoseksuelle retten til at blive viet i kirken. Neptun, som bliver aktiveret af den progressive Måne, har jo netop også at gøre med alt det, som er udefinerbart – som fx. ‘køn’ er blevet det, indenfor LGBT miljøet. Og dette må jo siges, at være et emne, der kan bringe følelserne i kog hos mange mennesker – og som i stigende grad har været bragt op i medierne de seneste år.

Eftersom vi gav Færøerne hjemmestyre og Solgte De Vestindiske Øer under Venus-retrograd, kunne man (hvis man har en vild fantasi) selvfølgelig også spekulere i, om det endelig vil lykkes Donald Trump at købe Grønland.

Hvordan kan du bruge dette i dit eget horoskop?

Hvis du gerne vil afprøve, om Venus retrograd falder sammen med vigtige begivenheder i dit liv, så skal du først og fremmest vide hvornår og hvor i de 12 tegn, Venus går retrograd i sin 8-års cyklus. Så her får du de 5 perioder fra 2017 og frem til 2023:

2017: Fra 27 grader Fisk til 13 grader Vædder (31. januar til 19. marts)

2018: Fra 25 grader Vægt til 10 grader Skorpion (3. september til 18. december)

2020: Fra 5 til 22 grader Tvilling (10. april til 30. juli)

2021-22: Fra 11 til 26 grader Stenbuk (18. november til 2. marts)

2023: Fra 12 til 28 grader Løve (19. juni til 7. oktober)

Prøv først at undersøge dit eget horoskop: Har du planeter, der falder indenfor disse 5 områder i horoskopet? Så prøv at huske, om der skete noget vigtigt i denne periode – noget der kunne betegnes som et ‘kapitel-skift’ i dit liv. Og hvis du har noget i de to perioder, som vi ikke har haft endnu – Fx. mellem 12 og 28 grader Løve (Venus retrograd i 2023) – prøv da at tænke på hvad der skete i 2015, den forrige gang Venus var retrograd i løven.

Det eneste, du skal være opmærksom på, er, at Venus retrograd rykker sig 2 grader tilbage i dyrekredsen hvert 8. år. Så i 2015 ville Venus altså have været retrograd i ca. 14 grader løve til 0 grader Jomfru.

Hvis du finder en Venus retrograd, der er faldet sammen med en vigtig begivenhed i dit liv, prøv da at huske tilbage på, hvad der skete 8 år før det – og 8 år før det – osv… Du vil muligvis kunne se, at dit liv faktisk har fulgt Venus’ 8-års cyklus.

Den fortsatte forskning

Nick Dagans forskning i Venus retrograd over de seneste 20 år går langt udover, hvad en artikel som denne kan rumme. Han bliver ved med at gøre nye opdagelser – bl.a at vigtige begivenheder og ‘kapitler’ ikke nødvendigvis behøver at falde indenfor Venus-cyklens 5 retrograde perioder. Faktisk ser det ud til, at ‘kapitlerne’ også blot kan ligge 8 år fra hinanden, og dermed falde på samme sted i Venus’ 8-års cyklus. Fx. blev Kronprins Frederik født på samme tidspunkt i denne cyklus, som krigen i 1864 fandt sted. Dette har bl.a at gøre med, på hvilken side af Solen Venus befinder sig på (set fra Jorden), når den danner konjunktion med Solen – om det er en ‘indre’ eller ‘ydre’ konjunktion. Når Venus går retrograd, danner den en ‘indre konjunktion’ til Solen (hvor Venus befinder sig på samme side af Solen, som Jorden). Der synes dog at være en tendens til, at de retrograde perioder overvejende er de mest ‘dramatiske’.

Venus i mundanastrologien

En anden vigtig del af Nick Dagans arbejde med Venus-cyklerne, indebærer et forsøg på at adskille dem fra hussystemer og zodiakker (tropisk såvel som siderisk). For Venus’ cykler fungerer uafhængigt af begge dele, som ifølge Nick Dagan, er skabt af mennesker. Han udtaler: “Venus cyklerne er ikke koncepter der er konstrueret af mennesker, med det formål at forstå fænomenerne (på himlen). De er fænomenerne“.

Han mener selv, at Venus’ cyklerne er en ‘vigtig hjørnesten i mundan-astrologi’. Han er bl.a i færd med at forske i, hvordan det kan afspejles i verdenshistorien, at der går ca. 251 år mellem, at Venus går retrograd igen på det samme punkt i et tegn. Fx. går Venus retrograd i 22 grader Tvilling d. 13. maj i år. Næste gang det sker, er om ca. 251 år.

Men det ser ud til (Fx. ud fra eksemplerne i Danmarks horoskop), at transitter fra Venus allerede kan betragtes som en del af mundan-astrologien, hvis den virkelig kan fremhæve vigtige perioder i et lands horoskop.

I lyset af alt dette, fremstår transitterne fra lille Venus pludselig ikke så ubetydelige længere.